Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Współpraca

8Nauka jaką jest oczywiście inżynieria lądowa oraz szeroko rozumiane budownictwo zaliczana jest obecnie jako pochodna innych nauk, z którymi musi ściśle współpracować aby w ogóle mieć jakiekolwiek prawo bytu. Mówiąc ściślej, to tak naprawdę inżynieria lądowa oraz budownictwo są to pochodne takich dziedzin nauki jak na przykład fizyka, matematyka i tym podobne nauki ścisłe. Co więcej rozwój budownictwa można zauważyć z jednoczesnym rozwojem nauk fizycznych i matematycznych, gdyż to właśnie odkrycia tych nauk ścisłych pozwoliły na rozwinięcie się inżynierii lądowej oraz budownictwa. Jednoczesny rozwój inżynierii lądowej i budownictwa wraz z między innymi matematyką i fizyką jest doskonale widoczny w różnych starożytnych cywilizacjach. Im bardziej rozwinięta była cywilizacja, tym większymi i lepszymi budowlami mogła się ona pochwalić. Co więcej w niektórych okresach jedne cywilizacje wyprzedzały w nauce inne o całe setki lat, dlatego też były one największe, najbogatsze i oczywiście najwspanialsze, co jest jednak dość logiczną konsekwencją. Warto jest także pamiętać o tym, że inżynieria lądowa oraz budownictwo są to naprawdę bardzo szeroki i rozbudowane dziedziny nauki, dlatego też aby móc rzeczywiście być dobrym inżynierem, konieczne jest posiadania bardzo szerokiej wiedzy i to nie tylko stricte z samego budownictwa, ale także z dziedzin pobocznych, którymi są między innymi geodezja, hydrologia czy też przykładowo mechanika konstrukcji. To właśnie dlatego też zawód inżyniera lądowego jest naprawdę niełatwy i często też dzieli się on na konkretne specjalizacje, co jednak wydaje się być rzeczą jak najbardziej logiczną, ponieważ żaden człowiek nie będzie w stanie posiąść całej wiedzy inżynierskiej, co jest rzeczą fizycznie niemożliwą. I tutaj po raz kolejny wracamy do konieczności współpracy inżynierskiej w rożnych dziedzinach, ponieważ każda nauka sama w sobie jest rzeczą bezużyteczną, jeżeli nie połączy się jej z innymi naukami. Oczywiście jednak praca inżyniera jest pracą trudną, jednak kwestia wybrania sobie specjalizacji inżynierskiej również może być kwestią naprawdę bardzo ważną oczywiście już w trakcie nauki zawodu. Przede wszystkim do konkretnych specjalizacji koniecznie trzeba posiadać określone predyspozycje, a także, co jest również bardzo ważne, trzeba umieć kierować ludźmi, którzy będą bezpośrednio wykonywali wszystkie roboty budowlane. Jednak jeżeli ktoś nie będzie miał kyu temu predyspozycji, na pewno nie będzie mu łatwo pracować w tym właśnie zawodzie, choć nie jest to rzeczą niemożliwą. Inną bardzo ważną kwestią jest to, żeby inżynier naprawdę znał się na swojej specjalizacji. Jest to naprawdę bardzo ważne, szczególnie jeżeli występuje konieczność pracy zespołowej ze specjalistami z innych dziedzin czy też z innych kategorii, co jednak jest dość logiczne, ponieważ jeżeli żaden tak naprawdę nie będzie się znał na swojej pracy, to efekt finalny ich poczynań niestety raczej nie będzie zadowalający, a już na pewno nie będzie on dla ludzi zbyt bezpieczny ( przykładowo w przypadku źle wykonanego budynku ).