Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Trzęsienia ziemi

15Kiedy powstają nowe budowle, niezależnie od tego czy są to budynki czy też inne obiekty, to oczywistą rzeczą jest to, że koniecznie muszą one charakteryzować się stabilnością, co jest jednak rzeczą dość oczywistą. Jednak w rejonach, w których nie pojawiają się trzęsienia ziemi nie jest to takie trudne do osiągnięcia. Problem natomiast może pojawić się w momencie, kiedy budowane są obiekty w strefach aktywnych tektonicznie, czyli mówiąc inaczej w miejscach, które mogą nawiedzać trzęsienia ziemi. W tym przypadku stabilność budowli jest kwestią priorytetową dla bezpieczeństwa, więc nie można o tej kwestii w żadnym przypadku zapomnieć. Tym właśnie zagadnieniem zajmuje się jeden z działów inżynierii lądowej, jakim jest inżynieria trzęsień ziemi. Jest to naprawdę bardzo rozległa dziedzina wiedzy inżynierskiej, której głównym zadaniem jest ochrona wszelkiego rodzaju budowli przed skutkami, jakie mogą przynosić trzęsienia ziemi, a oczywistą rzeczą jest to, że są to niejednokrotnie skutki naprawdę tragiczne. Do podstawowych założeń, jakie uwzględnia ta właśnie nauka aby móc zapobiegać skutkom trzęsienia ziemi to: po pierwsze jest to oczywiście konieczność zrozumienia tego, w jaki sposób współdziałają ze sobą siły, które są przenoszone bezpośrednio pomiędzy konkretną budowlą, a jej podłożem w miejscu, w którym się ona znajduje. Następnie jest to także możliwie jak najskuteczniejsze przewidywanie, gdzie potencjalnie mogą występować trzęsienia ziemi oraz oczywiście gdzie może potencjalnie pojawić się epicentrum samego trzęsienia ( choć jest to naprawdę bardzo trudne do przewidzenia, gdyż epicentrum trzęsienia niemalże zawsze występuje w różnych miejscach ) dla obszarów zurbanizowanych. Trzecim najważniejszym założeniem aby móc zapobiegać skutkom trzęsień ziemi jest zaprojektowanie, a następnie rzecz jasna wybudowanie oraz utrzymanie budowli, co musi być zgodne z odpowiednimi normami, które dotyczą oceny jaką szkodliwość może nieść za sobą drganie podłoża, które oczywiście będzie oddziaływało na budowle się na nim znajdujące. Tak naprawdę, jeżeli konkretna budowla zostanie naprawdę dobrze zaprojektowana, będzie nie tylko stosunkowo wysoko odporna na skutki trzęsień ziemi ( oczywiście w przypadkach większych trzęsień, nawet najlepsze obliczenia i wykonanie mogą się okazać niewystarczające, choć są to już przypadki ekstremalne ), a jednocześnie nie będzie ona musiała być bardzo kosztowna, o czym należy pamiętać, że wykorzystywanie bardzo drogich materiałów i technologii nie zawsze jest konieczne. Na chwilę obecną, bardzo duży nacisk kładziony jest na badanie zapobiegające skutkom trzęsień ziemie, szczególnie ważne jest jednak odpowiednie izolowanie podstawy konstrukcji, dzięki czemu możliwe jest powiązanie jej z możliwością tak zwanej pasywnej kontroli wibracji, na które tworzona konstrukcja może być w przyszłości narażona, a więc są to badania jak najbardziej konieczne i jednocześnie są one wręcz niezbędne, gdyż bez tego stabilność budynków będzie dość niska, więc nie będą one obiektami bezpiecznymi.