Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Transport

20Dość logicznym wydaje się być fakt, że dziedzina jaką jest budownictwo ( tak jak i zresztą wiele innych dziedzin ), nie mogłaby się obejść bez transportu. Chodzi tutaj oczywiście zarówno o szeroko rozumiany transport ludzi jak i materiałów, które są niezbędne do budowania. Co więcej istnieje nawet i osobna nauka zajmująca się wszelkimi zagadnieniami z dziedziny transportu, a mianowicie jest to inżynieria transportu. Ta właśnie nauka, jaka jest oczywiście inżynieria transportu zajmuje się wszelkimi możliwymi zagadnieniami z zakresu przemieszczania się zarówno ludzi, towarów jak i pojazdów w możliwie jak najbardziej bezpieczny oraz najszybszy i najbardziej efektywny sposób. Jest to konieczne, aby towary, pojazdy oraz oczywiście ludzie mogli szybko się przemieszczać, ponieważ dzięki temu tempo prac w znaczny sposób będzie mogło wzrosnąć. Dotyczy to także i samych pojazdów ( w tym także i niejednokrotnie pojazdów budowlanych ), które są konieczne w trakcie budowy, ponieważ dzięki nim również tempo prac może ulec znacznemu przyspieszeniu, a co więcej dzięki maszynom wykonanie niektórych konstrukcji w ogóle staje się możliwe, gdyż wykonanie ich ludzkimi rękami byłoby absolutną niemożliwością. W związku z tym, że inżynieria transportu jest dziedziną bardzo ważną, zachodzą tutaj bardzo liczne powiązania z szeroko rozumianą inżynierią lądową i oczywiście już stricte z samym budownictwem, ponieważ inżynieria transportu jest wykorzystywana także i w innych dziedzinach powiązanych z inżynierią lądową, jak na przykład geodezja czy tym podobne. Mówiąc ściślej, powiązania z inżynierią lądową polegają głównie na tym, że inżynieria transportu ma pomagać w dostarczaniu różnego rodzaju parametrów, które są niezbędne do tego, aby można było zaprojektować przepustowość wszystkich ciągów komunikacyjnych, bez których budowa naprawdę nie mogłaby się obejść. Co więcej na zagadnienia inżynierii transportu na bieżąco maja się także zajmować analizą wykorzystywania szklaków komunikacyjnych ( co jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli szlaki komunikacyjne na budowie są niewystarczające, może to w znaczny sposób opóźnić samą budowę ), a także jeżeli coś okaże się być nie w porządku, to zajmuje się ona także i remontowaniem czy też przebudowywaniem konstrukcji komunikacyjnych, które już istnieją, aby mogły się one charakteryzować naprawdę stuprocentową skutecznością oraz oczywiście możliwie jak największą wydajnością, dzięki czemu budowa naprawdę będzie mogła przebiegać bez żadnych opóźnień, ani też bez żadnych innych nieprawidłowości wynikających ze złego transportu. Warto jest także wspomnieć, że współpraca pomiędzy inżynierią lądową a inżynierią transportu musi być ścisła i nieprzerwana, ponieważ w przeciwnym przypadku żadna z nich nie będzie mogła prawidłowo funkcjonować. Konkretniej rzecz ujmując chodzi o to, że inżynieria lądowa bez inżynierii transportu nie jest w stanie w ogóle funkcjonować, natomiast inżynieria transportu nie będzie miała, mówiąc kolokwialnie „zajęcia” bez inżynierii lądowej.