Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Budownictwo wodne

2W momencie kiedy wiemy już dość dokładnie czym jest dziedzina nauki jaką jest budownictwo, a także czym się ona zajmuje, możemy pójść odrobinę dalej zagłębiając się w tenże właśnie temat. Oczywiście zdecydowanej większości osób wznoszenie różnego rodzaju budowli kojarzy się z budowaniem na lądzie, jednakże istnieje także specjalistyczna gałąź budownictwa jaką jest oczywiście budownictwo wodne, zwane także dość często budownictwem morskim. Budownictwo morskie jest to już wysoko specjalistyczna pod dziedzina budownictwa, ponieważ dotyczy ona budowania różnych obiektów na wodzie, względnie w bardzo bliskim jej sąsiedztwie. Do najpopularniejszych budowli wznoszonych na wodzie można zaliczyć między innymi takie budowle jak na przykład różne jazy, kanały śluzy i tym podobne. Co więcej obecnie można, szczególnie w naszym kraju, który został nawiedzony przez powódź, dużo słyszeć o specjalistycznych budowlach wodnych jakimi są oczywiście wały przeciwpowodziowe, których głównym zadaniem jest chronienie terenów lądowych przed zalaniem. Wały najczęściej można spotkać przy różnych rzekach czy też akwenach wodnych. Ich rola jest naprawdę bardzo ważna, szczególnie w sytuacjach, kiedy poziom wody w rzekach się podnosi. Jeżeli wałów by nie było, tereny lądowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki byłyby od razu zalane, kiedy tylko pojawi się wyższy poziom wody w rzece, a wały mogą naprawdę skutecznie tremu zapobiegać. Ważne jest jednak to, żeby wały były raz na jakiś czas naprawiane i remontowane, gdyż w przeciwnym przypadku przy wystąpieniu większej ilości wody w rzece wał może ulec przerwaniu ( co niestety w tym roku mogliśmy obserwować dość często ), a to jest naprawdę niestety bardzo krótka droga do tragedii jaką jest powódź. Oczywiście niezależnie od tego jaki budowany jest rodzaj konkretnej budowli wodnej, to do jej stworzenia konieczne będzie posiadanie przez firmę wykonującą zlecenie specjalistycznego sprzętu. Oczywistym bowiem jest fakt, że nawet do budownictwa lądowego konieczne jest posiadanie specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu wzniesienie budowli na lądzie będzie możliwe, więc nikogo też nie powinien dziwić fakt, że przy budowaniu budowli wodnych, specjalistyczny sprzęt będzie tym bardziej potrzebny, szczególnie dlatego, że woda nie zapewnia nam stałego podłoża, jak to jest widoczne w przypadku budowli lądowych. Przykładowo do budowania zapory wodnej koniecznie trzeba będzie użyć trwalszego i zupełnie innego rodzaju betonu aniżeli w przypadku budowli lądowej, co jest rzeczą zrozumiałą, ponieważ materiały te ciągle będą narażone nie tylko na przebywanie w środowisku, mówiąc delikatnie, wilgotnym, ale jednocześnie będą one narażone na ciągły napór wody i dlatego też szybciej mogą się niszczyć. Właśnie dlatego też konieczne będzie użycie specjalistycznych materiałów, których użycie na lądzie nie byłoby rzeczą opłacalną. Rola jaką odgrywają różnego rodzaju budowle wodne jest naprawdę bardzo duża, szczególnie dla bezpieczeństwa wszytkich budowli lądowych, które absolutnie nie są przystosowane do tego, ażeby stać w wodzie, gdyż ulegają one wtedy bardzo szybkiemu zniszczeniu. Przykładowo budynek mieszkalny, który przez dwa, trzy tygodnie stoi w wodzie będzie musiał zostać rozebrany ze względu na tragiczny stan techniczny.

Budowanie w wodzie

17Dość logicznym jest fakt, ze utrzymanie prawidłowej gospodarki wodnej może zapewnić społeczeństwom bezpieczeństwo i szeroko rozumianą wygodę. Oczywiste jest bowiem to, że prawidłowa gospodarka wodna powinna być jak najbardziej skoncentrowana na tym, ażeby odpowiednio zbierać i zarządzać dostępnymi zasobami naturalnymi ( oczywiście chodzi tutaj bezpośrednio o wodę ), co dotyczy zarówno wody morskiej jak i rzecz jasna wody pitnej. Właśnie dlatego też bardzo wiele elementów zagospodarowania odpowiednio zasobów wodnych możemy znaleźć w wielu różnych naukach, jak na przykład w inżynierii środowiska, geologii, hydrologii czy też w innych i to właśnie odpowiednie zagospodarowanie zasobów wodnych również ma bezpośredni wpływ na budownictwo lądowe. Aby móc rzeczywiście dobrze gospodarować zasobami wodnymi, konieczne do tego jest rzecz jasna budownictwo wodne, czyli jest to budowanie różnego rodzaju obiektów, które nie tylko pozwolą na zbieranie wody ( jak na przykład śluzy, zapory wodne, zbiorniki retencyjne i inne tego rodzaju obiekty ), jednak rzecz jasna nie można jednocześnie zapominać o zasobach wody, które znajdują się pod powierzchnią ziemi i które również trzeba odpowiednio zagospodarować, aby nie stwarzały one żadnego zagrożenia dla budownictwa lądowego. Inżynierowie zajmujący się badaniem gospodarki wodnej, gównie mają za zadanie analizować i możliwie jak najskuteczniej przewidywać ilość wody, jaka może do określonego zbiornika wpłynąć, wypłynąć lub też jedynie przez niego przepłynąć. Jest to konieczne do tego, aby móc w odpowiedni sposób manipulować wodą, zarówno morską jak i tą, która jest dla nas bardzo ważna, czyli wodą pitną, a także koniecznością jest odpowiednie dbanie o jakość tej wody. Właśnie dlatego też powszechną praktyką jest już obecnie budowanie takich obiektów jak na przykład sieci wodociągowe, kanały, zapory, mosty, kanalizacja burzowa, wały przeciwpowodziowe i wiele innych. Co więcej inżynierowie planując budowanie takich właśnie obiektów muszą koniecznie brać pod uwagę takie istotne czynniki jak na przykład dynamikę płynów, hydrostatykę albo też ciśnienie hydrostatyczne, co również nie należy do rzeczy najprostszych. Oczywiście jest jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie dotyczące wszystkich obiektów budownictwa wodnego. Chodzi w tym momencie o to, że wszystkie te obiekty powinny być na bieżąco udrażniane, remontowane oraz usprawniane, gdyż w przeciwnych przypadku konsekwencje mogą okazać się tragiczne. Jeżeli bowiem wodą nie będzie miała swobodnego przepływu, szczególnie w momentach intensywnych opadów, nie będzie ona miała nigdzie ujścia, to jej siła niestety może zacząć niszczyć obiekty budownictwa wodnego, a to jak wiadomo na pewno dobrze się nie skończy. Przerwane wały przeciwpowodziowe i niedrożna kanalizacja burzowa są czynnikami niosącymi za sobą ogromne zniszczenia i tragedie, a poza tym zaniedbanie tego, żeby budowle wodne były zawsze sprawne może równać się ze sporym niebezpieczeństwem na obiekt rów naziemnych, szczególnie zaś tych, które pozostają w niedalekim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Przez wzgląd na to, że budownictwo lądowe nie jest przystosowane do przebywania w wodzie, zalany dom, po kilkunastu dniach nadaje się już tylko i wyłącznie do rozbiórki.