Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Budowanie w wodzie

17Dość logicznym jest fakt, ze utrzymanie prawidłowej gospodarki wodnej może zapewnić społeczeństwom bezpieczeństwo i szeroko rozumianą wygodę. Oczywiste jest bowiem to, że prawidłowa gospodarka wodna powinna być jak najbardziej skoncentrowana na tym, ażeby odpowiednio zbierać i zarządzać dostępnymi zasobami naturalnymi ( oczywiście chodzi tutaj bezpośrednio o wodę ), co dotyczy zarówno wody morskiej jak i rzecz jasna wody pitnej. Właśnie dlatego też bardzo wiele elementów zagospodarowania odpowiednio zasobów wodnych możemy znaleźć w wielu różnych naukach, jak na przykład w inżynierii środowiska, geologii, hydrologii czy też w innych i to właśnie odpowiednie zagospodarowanie zasobów wodnych również ma bezpośredni wpływ na budownictwo lądowe. Aby móc rzeczywiście dobrze gospodarować zasobami wodnymi, konieczne do tego jest rzecz jasna budownictwo wodne, czyli jest to budowanie różnego rodzaju obiektów, które nie tylko pozwolą na zbieranie wody ( jak na przykład śluzy, zapory wodne, zbiorniki retencyjne i inne tego rodzaju obiekty ), jednak rzecz jasna nie można jednocześnie zapominać o zasobach wody, które znajdują się pod powierzchnią ziemi i które również trzeba odpowiednio zagospodarować, aby nie stwarzały one żadnego zagrożenia dla budownictwa lądowego. Inżynierowie zajmujący się badaniem gospodarki wodnej, gównie mają za zadanie analizować i możliwie jak najskuteczniej przewidywać ilość wody, jaka może do określonego zbiornika wpłynąć, wypłynąć lub też jedynie przez niego przepłynąć. Jest to konieczne do tego, aby móc w odpowiedni sposób manipulować wodą, zarówno morską jak i tą, która jest dla nas bardzo ważna, czyli wodą pitną, a także koniecznością jest odpowiednie dbanie o jakość tej wody. Właśnie dlatego też powszechną praktyką jest już obecnie budowanie takich obiektów jak na przykład sieci wodociągowe, kanały, zapory, mosty, kanalizacja burzowa, wały przeciwpowodziowe i wiele innych. Co więcej inżynierowie planując budowanie takich właśnie obiektów muszą koniecznie brać pod uwagę takie istotne czynniki jak na przykład dynamikę płynów, hydrostatykę albo też ciśnienie hydrostatyczne, co również nie należy do rzeczy najprostszych. Oczywiście jest jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie dotyczące wszystkich obiektów budownictwa wodnego. Chodzi w tym momencie o to, że wszystkie te obiekty powinny być na bieżąco udrażniane, remontowane oraz usprawniane, gdyż w przeciwnych przypadku konsekwencje mogą okazać się tragiczne. Jeżeli bowiem wodą nie będzie miała swobodnego przepływu, szczególnie w momentach intensywnych opadów, nie będzie ona miała nigdzie ujścia, to jej siła niestety może zacząć niszczyć obiekty budownictwa wodnego, a to jak wiadomo na pewno dobrze się nie skończy. Przerwane wały przeciwpowodziowe i niedrożna kanalizacja burzowa są czynnikami niosącymi za sobą ogromne zniszczenia i tragedie, a poza tym zaniedbanie tego, żeby budowle wodne były zawsze sprawne może równać się ze sporym niebezpieczeństwem na obiekt rów naziemnych, szczególnie zaś tych, które pozostają w niedalekim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Przez wzgląd na to, że budownictwo lądowe nie jest przystosowane do przebywania w wodzie, zalany dom, po kilkunastu dniach nadaje się już tylko i wyłącznie do rozbiórki.