Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Katastrofa budowlana

29Katastrofa budowlana, jak nawet sama nazwa wskazuje, jest to zdarzenie tragiczne polegające w tym momencie na niezamierzonym oraz na gwałtownym zniszczeniu obiektu budowlanego bądź też jego części, co zawsze niesie za sobą tragiczne skutki ( od skutków finansowych, niejednokrotnie nawet i po ofiary śmiertelne ). Katastrofą budowlaną nazywa się także i zniszczenie elementów konstrukcyjnych rusztowań czy też elementów formujących, odbudowy wykopu czy też zniszczenie ścianek szczelnych. Ogólnie rzecz ujmując, katastrofa budowlana jest to zniszczenie różnego rodzaju elementów obiektu budowlanego, czy też także całego obiektu, co niesie za sobą zawsze naprawdę bardzo duże zagrożenie, także dla zdrowia i życia. Jeżeli chodzi o przyczyny, które mogą spowodować katastrofę budowlaną, to można je podzielić na kilka podstawowych „działów”. Przede wszystkim katastrofę budowlaną może spowodować błąd przy projektowaniu samej budowli. Drugim czynnikiem jest błąd przy wykonaniu konstrukcji budowlanej, mogą to być także i nieodpowiednie warunki eksploatacji takiego obiektu bądź też niezamierzone przez nikogo przypadki losowe. Jeżeli chodzi o błędy wykonywane w trakcie projektowania obiektu budowlanego, które mogą powodować katastrofy budowlane, to między innymi: nieprawidłowy model konstrukcji, który został przyjęty do pracy, zbyt mała ryso odporność budowli, zbyt mała nośność konstrukcji, złe zaprojektowanie izolacji cieplno – wilgotnościowej, co może spowodować korozję, a także złe zaprojektowanie wentylacji w budynku. Co więcej może być to także złe, względnie niepełne uwzględnienie strat sprężenia materiału, albo też złe wykonanie samego projektu i niewykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu. Do następnych rzeczy, które mogą być przyczyną katastrofy budowlanej są błędy w trakcie wykonywania budowli. Są to między innymi takie czynniki jak realizacja, która jest niezgodna z techniczną dokumentacją obiektu, może to być spowodowane także złą jakością materiałów budowlanych, czy też przez złe warunki składowania czy też transportu tychże właśnie materiałów. Może to być także spowodowane przez złą technologię wykonania konstrukcji albo też przez złą jakość robót budowlanych ( co często ma miejsce w przypadku zatrudniania niewykwalifikowanych fachowców budowlanych ). Co do nieodpowiednich warunków eksploatacji, to może być to na przykład zbyt duże obciążenie, brak remontowania, albo też dokonywanie różnego rodzaju przeróbek, które nie są zgodne z szeroko rozumianymi zasadami budowlanymi. Oczywiście istnieją także i czynniki niezależne od ludzi i w takich przypadkach nawet prawidłowe wykonanie obiektu może zdać się na niewiele. Mogą to być między innymi takie czynniki jak na przykład pożary, wybuchy, huragany, trzęsienia ziemi ( czyli mówiąc inaczej wstrząsy sejsmiczne ), usuwiska, powodzie czy też tąpnięcia. Mogą one niestety doprowadzić do zniszczenia nawet takiego obiektu, który w stu procentach został dobrze wykonany i to przez najlepszych budowlańców.

Typowe usterki i niedociągnięcia

34Jeżeli remont w naszym mieszkaniu czy też domu wykonywany jest przez profesjonalną firmę świadczącą właśnie tego typu usługi, to nie można tak naprawdę pozwolić sobie na to, że ekipa remontowa będzie robiła co chciała i jak chciała. Dlatego też koniecznością staje się osoba pilnująca robotników, która nie będzie się bała zwrócić im uwagę, że coś jest zrobione niedokładnie bądź po prostu źle. W zależności od tego, jakie pomieszczenie jest aktualnie remontowane i czym zajmują się fachowcy, trzeba zwracać uwagę na kilka najczęstszych usterek i niedociągnięć. Przykładowo jeżeli fachowcy malują pokój farbą, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest ona położona równomiernie i czy na ścianach nie ma żadnych smug. Oczywiście także w takim przypadku należy zwrócić uwagę, czy ściany pomalowane są równo oraz czy farba nigdzie nie odpada, co często się zdarza w przypadku nieumiejętnego malowania. Jeżeli natomiast na przykład fachowcy kładą na ścianach tapetę, trzeba spojrzeć czy jest położona równo oraz czy nie ma pod nią żadnych wypukłości. To, na co trzeba zwracać wagę przypilnowaniu ekipy remontowej będzie naprawdę w znacznej mierze zależało do tego, jakie pomieszczenie jest remontowane i jaka jest specyfika samego remontu. Ciężko bowiem w przypadku kładzenia paneli podłogowych zwracać uwagę na to, czy tapety na ścianach położone są równo, co wydaje się być zresztą rzecz oczywistą. Ważne jest oczywiście także to, żeby już po skończeniu remontu dokładnie przyjrzeć się całej pracy robotników, gdyż wtedy również można wypatrzyć wiele niedociągnięć, o ile takie oczywiście są, choć rzecz jasna wcale nie musi ich tam być. Pomimo jednak nawet największego zaufania do konkretnej ekipy remontowej i tak powinno się dokładnie sprawdzić jej pracę,chociażby dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi i remontowcy również mogli czegoś nie zauważyć czy też się w czymś pomylić, co nie będzie miało związku z jakimkolwiek lenistwem czy też brakiem profesjonalizmu, o czym zawsze należy pamiętać, gdyż inaczej trzeba będzie poprawiać błędy samemu.