Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Nadzór budowlany

1Kontrolę nad tym w jakim stanie jest budynek pod względem technicznym pełni nadzór budowlany. W każdym mieście jest jednostka nadzoru budowlanego, która to określony zakres kompetencji. Do zadań nadzoru budowlanego należy to, żeby we właściwy sposób kontrolować to, jak wykonuje się prace konserwatorsko – remontowe a także pełni funkcję organu nadzorującego, to w jaki sposób zarządza się obiektami. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego jest ściśle określony. Na życzenie wykonuje się inspekcje oraz kontrole. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego dotyczy także tego, jak i gdzie będą budowane nowe obiekty na terenie miasta. Rolą nadzoru budowlanego jest także to, aby zlecać kontrolę w obiektach użytku publicznego, takich jak te obiekty sportowe czy szpitale. Jeżeli jest się mieszkańcem bądź innego typu użytkownikiem konkretnego obiektu wówczas można także samemu zgłosić jakieś roszczenie do nadzoru budowlanego. Na stronach internetowych zawarte są dane kontaktowe oraz wyszczególniony jest zakres świadczonych prac. Nadzorowi budowlanemu podlegają właściwe jednostki. Do kupienia jest wiele produktów do wyposażenia wnętrz, w tym kuchni. Kuchnia a także aneksy kuchenne są centralnymi miejscami w domu. Aby miejsca te były funkcjonalne koniecznie trzeba zadbać o właściwy dobór różnego typu elementów, w tym wyposażenia niezbędnego na przykład do gotowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się zlewozmywaki ceramiczne, do nabycia w różnych rozmiarach a także w różnych kolorach. Oferta producentów jest zróżnicowana, dlatego też warto już dziś obejrzeć nowości na rynku a także katalogi produktów. Zlewozmywaki ceramiczne traktowane są jako ekskluzywne wyposażenie, które jest także dobrą lokatą kapitału. Modne zlewozmywaki ceramiczne wytwarzane są z gliny palonej, a wypalane są w odpowiedniej temperaturze. Zaletą tego typu zlewozmywaków jest to, że wykonane są bardzo dobrej jakości materiałów. Tego typu asortyment wytwarzany jest z bardzo dobrej jakości materiałów, tym bardziej więc warto kupić tego typu produkty. Nowoczesne zlewozmywaki ceramiczne są odporne na różnego typu uszkodzenia typu mechanicznego a także na działanie wysokich temperatur. Do nabycia na rynku jest wiele zlewozmywaków, wyprodukowanych przez różne firmy. Po wybudowaniu obiektu, przed oddaniem go do użytkowania, konieczne jest wykonanie tak zwanego odbioru obiektu. Każdy obiekt, zwłaszcza, ten będący w użytkowaniu publicznym musi spełnić odpowiedniej jakości standardy, które sprecyzowane są przez prawo budowlane a także innego typu zasady użytkowania obiektów. Poza tym aby można było przebywać na terenie obiektu, musi on spełniać wszystkie niezbędne standardy. Proces odbioru obiektu odbywa się po wykonaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych. Tego typu pracę dotyczą: ochrony przeciwpożarowej, a także sprawdzenia standardów technicznych w budynku. Poza tym budynek musi posiadać niezbędne wyposażenie z zakresu infrastruktury. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie bądź uwagi dotyczące obiektu wówczas powinien zgłosić tego typu rzeczy do właściwego organu. Za każdym razem musi być sporządzony odpowiedni protokół zdawczo – odbiorczy obiektu. Przed budową obiektu, przygotowuje się projekt, który także musi być wykonany według standardów w zakresie budownictwa a także projektowania. Dokumentacja techniczno-budowlana także musi spełniać odpowiednie standardy. Także podlega kontroli zakończonej wykonanie protokołu.

Inżynier budownictwa – kto to jest?

10Osoba, która wykonuje zawód jakim jest oczywiście inżynier budownictwa jest to osoba specjalistycznie wykształcona w tymże właśnie kierunku. Taka osoba posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa, względnie też dość często można spotkać się z nazwą inżynier budownictwa, choć ten tytuł odpowiada nieukończeniu w całości studiów wyższych i taki właśnie tytuł noszą osoby które ukończyły jedynie studia licencjackie, więc tutaj jak doskonale widać posiadanie tytułu jest stricte zależne od długości studiów, choć jednocześnie logiczne jest to, że każda osoba decydująca się pójść na studia magisterskie w dziedzinie budownictwa jednocześnie musi już posiadać tytuł po kształceniu licencjackim, czyli rzecz jasna inżynier budownictwa. Przedmioty, które są nauczane na kierunku jakim jest inżynieria budownictwa, to między innymi matematyka, fizyka, projektowanie, zarządzanie projektami czy też inne praktyczne i bardzo potrzebne w tym fachu przedmioty, dlatego też osoba, która zajmować będzie stanowisko inżyniera budowlanego, będzie jednocześnie osobą dość wszechstronnie wykształconą, co jest naprawdę bardzo dużym plusem. Co więcej także w trakcie studiów przyszli inżynierowi budownictwa muszą wybrać sobie określone specjalizacje, od których będzie zależeć ich przyszła kariera, a także oczywiście dodatkowe przedmioty nauczania, oprócz tych podstawowych, które znajdują się na wszystkich specjalizacjach inżynierii lądowej. Kiedy już konkretna osoba uzyska tytuł inżyniera budownictwa, czyli po studiach licencjackich, może ona pójść dalej tym kierunkiem kształcenia i wybrać się na studia magisterskie, które pozwolą uzyskać także i tytuł magistra. W momencie kiedy już uzyska się ten tytuł, koniecznością jest odbycie specjalistycznej praktyki, aby można było jednocześnie osiągnąć konkretne ( niezbędne dla określonego profilu specjalizacji ) uprawnienia budowlane, bez których praca w budownictwie jest praktycznie niemożliwa, oczywiście jeżeli weźmie się pod uwagę legalne zatrudnienie. W momencie osiągnięcia już wszystkich koniecznych uprawnień, dyplomowany inżynier budownictwa najczęściej podąża ścieżką kariery jaką oferuje mu wybrana przez niego wcześniej specjalizacja. Dzięki temu może on stale pogłębiać swoją wiedzę specjalistyczną oraz oczywiście ciągle uczyć się coraz to nowych rzeczy, co jest jednak logiczne w przypadku każdego zawodu, że nic nie będzie lepsze aniżeli wiedza praktyczna niż sama wiedza teoretyczna, która niestety często dość znacznie odbiega od rzeczywistych realiów i praw, które konkretną specjalizacją kierują. Najczęściej studia uzupełniające, czyli magisterskie trwają dwa lata ( oczywiście jeżeli studia licencjackie trwają trzy lata, co jest najczęściej spotykane ). Jeszcze nie tak dawno możliwe było uczenie się w trybie pięcioletniej, nieprzerwanej nauki, choć obecnie już z tego rozwiązania zrezygnowano, zresztą na zdecydowanej większości kierunków studiów, które są dzielone na licencjackie oraz uzupełniające magisterskie., co jednak jest często dość kłopotliwe dla studentów.

Kariera budowlańca

12Tak naprawdę to nie da się jednoznacznie określić, jaką ścieżkę kariery zawodowej będzie mógł wybrać wykwalifikowany inżynier budownictwa. Tak naprawdę to zdecydowana większość osób, które skończą studia wyższe, przejdą obowiązkowe trzyletnie praktyki zakończone specjalistycznym egzaminem zawodowym, którego zaliczenie jest jednoznaczne z osiągnięciem wszystkich wymaganych uprawnień budowlanych, rozpoczyna swoją karierę zawodową wykonując różnego rodzaju prace budowlane, które jednak obarczone są stosunkowo niską odpowiedzialnością, co jest jednak rzeczą dość oczywistą, chociażby dlatego, że nikt nie pozwoli „świeżo upieczonemu” inżynierowi budownictwa stawiać dziesięciopiętrowego bloku mieszkalnego, ponieważ niestety, niezależnie od tego jak bardzo by się ta osoba starała, mogłaby ona w konsekwencji stwarzać ( w sensie rzecz jasna konstrukcyjnym ) zagrożenie dla innych osób. Dlatego też właśnie początkujący inżynierowie budownictwa najczęściej budują rożne obiekty o niskim poziomie ryzyka, dzięki czemu jednak będą oni mogli zdobyć konieczne doświadczenie praktyczne do tego, aby móc zacząć budować coraz to bardziej skomplikowane i bardziej odpowiedzialne budowle. Kiedy już początkujący inżynier budownictwa, pracujący na własną rękę zdobędzie doświadczenie praktyczne przy budowaniu obiektów o niskiej odpowiedzialności i kiedy jednocześnie udowodni on już swoje kompetencje, niewątpliwie wtedy będzie on mógł już otrzymać inne, zdecydowanie bardziej odpowiedzialne zadania budowlane, co jest naprawdę w wielu przypadkach bardzo dużym wyzwaniem. Warto jest jednak pamiętać, że następne, bardziej odpowiedzialne zadania, które otrzymują inżynierowi budownictwa dotyczą najczęściej stricte ich własnych specjalizacji, co jednak wydaje się być rzeczą jak najbardziej oczywistą. Czasami zdarza się także i tak, że „świeżo upieczeni” inżynierowie budownictwa, specjalizujący się w niektórych dziedzinach inżynierii lądowej, już na samym początku swojej kariery mogą pracować jako osoby, które nadzorują i pilnują, aby określone projekty wykonane były prawidłowo, co jest jednak najczęściej naprawdę bardzo dobrym przygotowaniem przed tworzeniem jakichś projektów samodzielnie, co jednak prędzej czy też później i tak ma miejsce ( choć oczywiście nie zawsze, ale tworzenie własnych projektów jest czymś w rodzaju obowiązku każdego inżyniera budowlanego ). Oczywiście także i w tym przypadku, kiedy to niektórzy inżynierowie początkowo tylko nadzorują wykonania prac, które zostały zaprojektowane przez kogoś innego, również pozwala na zdobycie sporego doświadczenia, dlatego też kiedy zwiększa się ich doświadczenie zawodowe, to często także zwiększa się poziom odpowiedzialności prac, które są takiemu inżynierowi powierzane. Zdarzają się czasami i takie osoby, które po ukończeniu całego procesu nauki z dziedziny inżynierii budownictwa i po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zawodowego w ogóle rezygnują z wykonywania tegoż właśnie zawodu z różnych względów, jednakże są to sytuacje dość rzadkie, gdyż oznaczają tak naprawdę stratę czasu, a w późniejszych latach i tak nikt nie zatrudni inżyniera budownictwa bez żadnego doświadczenia.