Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

W starożytności

9Na dzień dzisiejszy każda osoba wykonująca pracę budowlańca zajmuje się określonymi rzeczami w której specjalistą, co jest zresztą dla nas jak najbardziej zrozumiałe. Przykładowo architekt zajmuje się projektowaniem, natomiast roboty wykończeniowe należą stricte do ekipy zajmującej się tego rodzaju zagadnieniami. Jednakże tak jest dzisiaj, natomiast jeszcze kilkaset lat temu było zupełnie odmiennie. Już nawet w Starożytności jak i także w późniejszych wiekach, aż do około Średniowiecza, architekci nie byli stricte wykwalifikowanymi osobami w tym kierunku, przynajmniej początkowo. Najczęściej zdarzało się tak, że prace architektoniczne były wykonywane przez różnego rodzaju rzemieślników, takich jak na przykład stolarzy czy też murarzy, którzy nie mieli gruntownego przygotowania i edukacji w sferze architektury, niemniej jednak części tamtejsze budowle stoją do dzisiejszego dnia, więc jak widać ich praca wcale nie była robotą nieprofesjonalną, choć jednak niewyuczoną. Oczywiście osoby będące rzemieślnikami ale także i architektami były osobami powszechnie szanowanymi i cieszyli się oni opinią „mistrzów budowlanych”, choć tak naprawdę nie zawsze było to w stu procentach zgodne z prawdą. Nie zmienia to jednak faktu, że rzemieślnicy trudniący się jednocześnie architekturą i w konsekwencji także i budowlanką cieszyli się naprawdę dużym szacunkiem oraz poważaniem. Należeli oni także do dość elitarnych stowarzyszeń, zwanych cechami oraz gildiami, które były jednak także czymś w rodzaju szkół, które miały za zadanie przekazywanie doświadczenia oraz umiejętności następnym pokoleniom. Bycie mistrzem budowlanym przez wiele lat niosło za sobą naprawdę wiele przywilejów, tak samo zresztą jaj przynależenie do cechy, względnie też do gildii. Warto jednak jest wspomnieć o tym, że te właśnie stowarzyszenia były bardzo niechętne i zamknięte dla wszelkich nowości, nie uznawano żadnych nowych i niejednokrotnie lepszych i nowocześniejszych rozwiązań, przez co też niestety przez wiele lat styl budownictwa był niezmienny ( można to dostrzec szczególnie w przypadku epoki jaką jest Średniowiecze, trwającej niemalże tysiąc lat, a charakteryzującej się jednakowym stylem budownictwa oraz architektury ). Dotyczy to także innych aniżeli budowli obiektów, takich jak drogi, czy też wiele innych konstrukcji. Tak naprawdę były one tylko kopiowane ciągle w ten sam sposób, gdyż nowoczesne rozwiązania naprawdę nie cieszyły się praktycznie żadną popularnością. Jeżeli chodzi natomiast o przykład zastosowania różnego rodzaju problemów matematycznych oraz fizycznych w inżynierii lądowej, to doskonałym przykładem może być rozwiązanie, które zostało zastosowane przez Archimedesa, co miało miejsce w trzecim wieku przed naszą erą. Skonstruował on specjalne urządzenie, zwane Śrubą Archimedesa, które było używane do nawadniania oraz osuszania. Opatentował on to właśnie urządzenie, którego sam był autorem, a które w późniejszych wiekach było bardzo szeroko stosowane przez wzgląd na swoją wysoką skuteczność.

Jak znaleźć dobrą ekipę remontową?

32W momencie kiedy mamy zamiar wykonać w naszym domu czy też mieszkaniu remont, oczywistą rzeczą wydaje się być to, że konieczne będzie zatrudnienie odpowiedniej ekipy remontowej, która go wykona. Oczywiście w momencie jeżeli sami posiadamy odpowiednie umiejętności budowlano remontowe oraz jeżeli dysponujemy odpowiednią ilością czasu, to zatrudnianie ekipy remontowej nie będzie rzeczą konieczną, choć jednak niestety rzadko tak się zdarza. Aby móc wybrać naprawdę dobrą ekipę remontową, konieczne będzie wcześniejsze zorientowanie się w firmach oferujących tego rodzaju usługi. W tym momencie jednak warto jest pamiętać o tym, że nie zawsze opłaca się wynajmować najtańszych remontowców, gdyż w istocie możemy na tym niestety tylko stracić, jeżeli nie trafimy na naprawdę dobrych fachowców. Jednak niestety wiele osób nie wie w jaki sposób można wyszukać realnie dobrą i profesjonalną ekipę remontową, choć tak naprawdę nie jest to aż tak trudną rzeczą. Oczywiście w pierwszej kolejności można zapoznać się z ogłoszeniami firm remontowych w internecie czy też przykładowo w lokalnej prasie, jednakże chyba najlepszym rozwiązaniem będzie popytanie znajomych, ponieważ możliwe, że w ten sposób zostanie nam polecona konkretny ekipa remontowa, która jest już sprawdzona iw pewnym sensie pewna, co jest naprawdę bardoz ważne. Zresztą wiadome jest, że zadowolony klient zawsze będzie najlepszą reklamą, dlatego też popytanie znajomych może być świetną metodą znalezienia profesjonalnej ekipy remontowej. Jeżeli natomiast nie mamy takiej możliwości, dobrze jest poszukać możliwie jak najwięcej informacji na przykład w internecie i to najlepiej informacji, które będą pochodziły z różnych źródeł, ponieważ oczywiście tylko jedno źródło informacji może się okazać tendencyjne i przekłamane. Praktycznie w inny sposób bardzo ciężko jest sprawdzić rzetelność konkretnej formy oferującej usługi remontowe, a także i jej wiarygodność aniżeli poprzez spytanie jej klientów, którzy naprawdę mogą powiedzieć najwięcej, a już na pewno zdecydowanie więcej niż reklamy czy też ogłoszenia.

Nadzór budowlany

1Kontrolę nad tym w jakim stanie jest budynek pod względem technicznym pełni nadzór budowlany. W każdym mieście jest jednostka nadzoru budowlanego, która to określony zakres kompetencji. Do zadań nadzoru budowlanego należy to, żeby we właściwy sposób kontrolować to, jak wykonuje się prace konserwatorsko – remontowe a także pełni funkcję organu nadzorującego, to w jaki sposób zarządza się obiektami. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego jest ściśle określony. Na życzenie wykonuje się inspekcje oraz kontrole. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego dotyczy także tego, jak i gdzie będą budowane nowe obiekty na terenie miasta. Rolą nadzoru budowlanego jest także to, aby zlecać kontrolę w obiektach użytku publicznego, takich jak te obiekty sportowe czy szpitale. Jeżeli jest się mieszkańcem bądź innego typu użytkownikiem konkretnego obiektu wówczas można także samemu zgłosić jakieś roszczenie do nadzoru budowlanego. Na stronach internetowych zawarte są dane kontaktowe oraz wyszczególniony jest zakres świadczonych prac. Nadzorowi budowlanemu podlegają właściwe jednostki. Do kupienia jest wiele produktów do wyposażenia wnętrz, w tym kuchni. Kuchnia a także aneksy kuchenne są centralnymi miejscami w domu. Aby miejsca te były funkcjonalne koniecznie trzeba zadbać o właściwy dobór różnego typu elementów, w tym wyposażenia niezbędnego na przykład do gotowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się zlewozmywaki ceramiczne, do nabycia w różnych rozmiarach a także w różnych kolorach. Oferta producentów jest zróżnicowana, dlatego też warto już dziś obejrzeć nowości na rynku a także katalogi produktów. Zlewozmywaki ceramiczne traktowane są jako ekskluzywne wyposażenie, które jest także dobrą lokatą kapitału. Modne zlewozmywaki ceramiczne wytwarzane są z gliny palonej, a wypalane są w odpowiedniej temperaturze. Zaletą tego typu zlewozmywaków jest to, że wykonane są bardzo dobrej jakości materiałów. Tego typu asortyment wytwarzany jest z bardzo dobrej jakości materiałów, tym bardziej więc warto kupić tego typu produkty. Nowoczesne zlewozmywaki ceramiczne są odporne na różnego typu uszkodzenia typu mechanicznego a także na działanie wysokich temperatur. Do nabycia na rynku jest wiele zlewozmywaków, wyprodukowanych przez różne firmy. Po wybudowaniu obiektu, przed oddaniem go do użytkowania, konieczne jest wykonanie tak zwanego odbioru obiektu. Każdy obiekt, zwłaszcza, ten będący w użytkowaniu publicznym musi spełnić odpowiedniej jakości standardy, które sprecyzowane są przez prawo budowlane a także innego typu zasady użytkowania obiektów. Poza tym aby można było przebywać na terenie obiektu, musi on spełniać wszystkie niezbędne standardy. Proces odbioru obiektu odbywa się po wykonaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych. Tego typu pracę dotyczą: ochrony przeciwpożarowej, a także sprawdzenia standardów technicznych w budynku. Poza tym budynek musi posiadać niezbędne wyposażenie z zakresu infrastruktury. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie bądź uwagi dotyczące obiektu wówczas powinien zgłosić tego typu rzeczy do właściwego organu. Za każdym razem musi być sporządzony odpowiedni protokół zdawczo – odbiorczy obiektu. Przed budową obiektu, przygotowuje się projekt, który także musi być wykonany według standardów w zakresie budownictwa a także projektowania. Dokumentacja techniczno-budowlana także musi spełniać odpowiednie standardy. Także podlega kontroli zakończonej wykonanie protokołu.

Katastrofa budowlana

29Katastrofa budowlana, jak nawet sama nazwa wskazuje, jest to zdarzenie tragiczne polegające w tym momencie na niezamierzonym oraz na gwałtownym zniszczeniu obiektu budowlanego bądź też jego części, co zawsze niesie za sobą tragiczne skutki ( od skutków finansowych, niejednokrotnie nawet i po ofiary śmiertelne ). Katastrofą budowlaną nazywa się także i zniszczenie elementów konstrukcyjnych rusztowań czy też elementów formujących, odbudowy wykopu czy też zniszczenie ścianek szczelnych. Ogólnie rzecz ujmując, katastrofa budowlana jest to zniszczenie różnego rodzaju elementów obiektu budowlanego, czy też także całego obiektu, co niesie za sobą zawsze naprawdę bardzo duże zagrożenie, także dla zdrowia i życia. Jeżeli chodzi o przyczyny, które mogą spowodować katastrofę budowlaną, to można je podzielić na kilka podstawowych „działów”. Przede wszystkim katastrofę budowlaną może spowodować błąd przy projektowaniu samej budowli. Drugim czynnikiem jest błąd przy wykonaniu konstrukcji budowlanej, mogą to być także i nieodpowiednie warunki eksploatacji takiego obiektu bądź też niezamierzone przez nikogo przypadki losowe. Jeżeli chodzi o błędy wykonywane w trakcie projektowania obiektu budowlanego, które mogą powodować katastrofy budowlane, to między innymi: nieprawidłowy model konstrukcji, który został przyjęty do pracy, zbyt mała ryso odporność budowli, zbyt mała nośność konstrukcji, złe zaprojektowanie izolacji cieplno – wilgotnościowej, co może spowodować korozję, a także złe zaprojektowanie wentylacji w budynku. Co więcej może być to także złe, względnie niepełne uwzględnienie strat sprężenia materiału, albo też złe wykonanie samego projektu i niewykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu. Do następnych rzeczy, które mogą być przyczyną katastrofy budowlanej są błędy w trakcie wykonywania budowli. Są to między innymi takie czynniki jak realizacja, która jest niezgodna z techniczną dokumentacją obiektu, może to być spowodowane także złą jakością materiałów budowlanych, czy też przez złe warunki składowania czy też transportu tychże właśnie materiałów. Może to być także spowodowane przez złą technologię wykonania konstrukcji albo też przez złą jakość robót budowlanych ( co często ma miejsce w przypadku zatrudniania niewykwalifikowanych fachowców budowlanych ). Co do nieodpowiednich warunków eksploatacji, to może być to na przykład zbyt duże obciążenie, brak remontowania, albo też dokonywanie różnego rodzaju przeróbek, które nie są zgodne z szeroko rozumianymi zasadami budowlanymi. Oczywiście istnieją także i czynniki niezależne od ludzi i w takich przypadkach nawet prawidłowe wykonanie obiektu może zdać się na niewiele. Mogą to być między innymi takie czynniki jak na przykład pożary, wybuchy, huragany, trzęsienia ziemi ( czyli mówiąc inaczej wstrząsy sejsmiczne ), usuwiska, powodzie czy też tąpnięcia. Mogą one niestety doprowadzić do zniszczenia nawet takiego obiektu, który w stu procentach został dobrze wykonany i to przez najlepszych budowlańców.

Trzęsienia ziemi

15Kiedy powstają nowe budowle, niezależnie od tego czy są to budynki czy też inne obiekty, to oczywistą rzeczą jest to, że koniecznie muszą one charakteryzować się stabilnością, co jest jednak rzeczą dość oczywistą. Jednak w rejonach, w których nie pojawiają się trzęsienia ziemi nie jest to takie trudne do osiągnięcia. Problem natomiast może pojawić się w momencie, kiedy budowane są obiekty w strefach aktywnych tektonicznie, czyli mówiąc inaczej w miejscach, które mogą nawiedzać trzęsienia ziemi. W tym przypadku stabilność budowli jest kwestią priorytetową dla bezpieczeństwa, więc nie można o tej kwestii w żadnym przypadku zapomnieć. Tym właśnie zagadnieniem zajmuje się jeden z działów inżynierii lądowej, jakim jest inżynieria trzęsień ziemi. Jest to naprawdę bardzo rozległa dziedzina wiedzy inżynierskiej, której głównym zadaniem jest ochrona wszelkiego rodzaju budowli przed skutkami, jakie mogą przynosić trzęsienia ziemi, a oczywistą rzeczą jest to, że są to niejednokrotnie skutki naprawdę tragiczne. Do podstawowych założeń, jakie uwzględnia ta właśnie nauka aby móc zapobiegać skutkom trzęsienia ziemi to: po pierwsze jest to oczywiście konieczność zrozumienia tego, w jaki sposób współdziałają ze sobą siły, które są przenoszone bezpośrednio pomiędzy konkretną budowlą, a jej podłożem w miejscu, w którym się ona znajduje. Następnie jest to także możliwie jak najskuteczniejsze przewidywanie, gdzie potencjalnie mogą występować trzęsienia ziemi oraz oczywiście gdzie może potencjalnie pojawić się epicentrum samego trzęsienia ( choć jest to naprawdę bardzo trudne do przewidzenia, gdyż epicentrum trzęsienia niemalże zawsze występuje w różnych miejscach ) dla obszarów zurbanizowanych. Trzecim najważniejszym założeniem aby móc zapobiegać skutkom trzęsień ziemi jest zaprojektowanie, a następnie rzecz jasna wybudowanie oraz utrzymanie budowli, co musi być zgodne z odpowiednimi normami, które dotyczą oceny jaką szkodliwość może nieść za sobą drganie podłoża, które oczywiście będzie oddziaływało na budowle się na nim znajdujące. Tak naprawdę, jeżeli konkretna budowla zostanie naprawdę dobrze zaprojektowana, będzie nie tylko stosunkowo wysoko odporna na skutki trzęsień ziemi ( oczywiście w przypadkach większych trzęsień, nawet najlepsze obliczenia i wykonanie mogą się okazać niewystarczające, choć są to już przypadki ekstremalne ), a jednocześnie nie będzie ona musiała być bardzo kosztowna, o czym należy pamiętać, że wykorzystywanie bardzo drogich materiałów i technologii nie zawsze jest konieczne. Na chwilę obecną, bardzo duży nacisk kładziony jest na badanie zapobiegające skutkom trzęsień ziemie, szczególnie ważne jest jednak odpowiednie izolowanie podstawy konstrukcji, dzięki czemu możliwe jest powiązanie jej z możliwością tak zwanej pasywnej kontroli wibracji, na które tworzona konstrukcja może być w przyszłości narażona, a więc są to badania jak najbardziej konieczne i jednocześnie są one wręcz niezbędne, gdyż bez tego stabilność budynków będzie dość niska, więc nie będą one obiektami bezpiecznymi.