Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Roboty budowlane

24Przez fakt, że cały proces budowlany jest naprawdę procesem bardzo długotrwałym w większości przypadków, oraz przez fakt, że jest on procesem dość skomplikowanym, określenie dokładnego początku robót budowlanych może być dla niektórych osób rzeczą dość kłopotliwą. Jednak tak naprawdę za początek robót budowlanych uważa się chwilę rozpoczęcia różnego rodzaju prac przygotowawczych. W tym samym momencie także najczęściej następuje przejęcie ( choć często zdarza się to nawet i wcześniej ) placu budowy czy też przejęcie obiektu w którym mają zostać rozpoczęte roboty budowlane pod dyspozycjami kierownika budowy, którym musi być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Same roboty budowlane są tak naprawdę procesem, który jest jednak naprawdę skomplikowany i złożony pod względem zarówno technicznym finansowym jak i oczywiście organizacyjnym. Prace budowlany odbywają się przy pomocy wykwalifikowanych robotników oraz oczywiście także i niejednokrotnie przy pomocy specjalistycznych maszyn, czym dowodzi kierownik budowy, czyli najważniejsza osoba decyzyjna na całej budowie i to właśnie na nim będzie spoczywała największa odpowiedzialność. Co więcej same roboty budowlane podlegają także wielu kontrolom ze strony bardzo różnych urzędów oraz instytucji. Mogą to być między innymi takie instytucje jak na przykład nadzór budowlany, inspekcja pracy, straż miejsca, organa nadzoru administracyjno – budowlanego, straż pożarna i wiele innych, które mogą przeprowadzać inspekcje w ramach własnych kompetencji. W przypadku kiedy prowadzone są jakiekolwiek roboty budowlane i to niezależenie od tego czy jest to budowa nowego obiektu czy też rozbiórka istniejącego już obiektu, kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić tak zwany dziennik budowy, względnie też adekwatnie dziennik rozbiórki. Ewentualnie ( zależy od rodzaju wykonywanych prac budowlanych ), kierownik budowy będzie prowadził dziennik montażu. W takich dziennikach, kierownik koniecznie musi dokumentować wszystkie zdarzenia odbywające się na budowie, a także musi on koniecznie dokumentować wszystkie prace i ich postęp, które na budowie mają miejsce, co jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ na tych dziennikach można następnie opierać się w przypadku źle prowadzonych pracach czy w tym podobnych przypadkach. Jak więc ogólnie dość dokładnie widać, prace budowlane są naprawdę bardzo rozległym terminem i w istocie mogą one dotyczyć praktycznie każdej czynności, która jest na budowie wykonywana. Co więcej warto jest także pamiętać o tym, że roboty budowlane mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez fachowców, którzy posiadają odpowiednie umiejętności praz uprawnienia, gdyż zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników może nieść za sobą naprawdę niekorzystne konsekwencje, a przede wszystkim takie zachowanie może okazać się wysoce nieodpowiedzialne i stwarzać bardzo duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla współpracowników takiej osoby, która nie posiada uprawnień i istnieje również w tym momencie duże prawdopodobieństwo, że wykonywane przez niego prace nie będą wykonane w stu procentach poprawnie, a to może już stwarzać ogólnobudowlane niebezpieczeństwo.