Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Reklamacja

35Ze względu na to, że firm remontowo budowlanych jest naprawdę bardzo wiele i są one bardzo różne, niestety często zdarza się tak, że ekipa remontowa źle wykonała swoją pracę lub też nie wykonała niektórych zadań, które były umówione. W takim przypadku oczywiście powinno się złożyć reklamację, jednakże wtedy właśnie naprawdę dobrze jest dysponować odpowiednią umową, która zawiera w sobie wszystkie prace, które powinny zostać przez ekipę remontową wykonane. Poza tym oczywiście w takim umowie powinno się także znajdować to, w jakim czasie wszystkie prace powinny zostać oddane, gdyż niedotrzymanie czasu wykonania powierzonych ekipie remontowej prac również może być podstawą do wniesienia reklamacji. Najczęstszymi powodami reklamacji są na przykład źle wykonane konkretne prace remontowe czy też wyskakujące nawet po pewnym czasie usterki. Jeżeli bowiem firma remontowa źle wykona swoją pracę, to ma ona obowiązek naprawić wszystkie usterki i niedociągnięcia, które zostawiła oddając swoją pracę. Oczywiście to do zleceniodawcy remontu należy sprawdzenie tego, czy wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo, jednakże jeżeli tak osoba nie zna się na budowlance, to pewnych rzeczy może po prostu początkowo nie zauważyć, co wychodzi najczęściej dopiero po pewnym czasie. Jeżeli więc mamy jakieś zażalenie czy też reklamację, to najlepiej jest w pierwszej kolejności udać się z nią do siedziby firmy, która wykonywała u nas remont. Tak naprawdę w takim przypadku firma jest zobowiązana do naprawienia wszelkich usterek i niedociągnięć, które wyniknęły z jej winy, jednakże jeżeli firma unika wykonania napraw, co niestety czasem się zdarza, to w takim przypadku można się udać do rzecznika praw konsumenta czy też nawet w ekstremalnych przypadkach do sądu, choć naprawdę najlepiej jest zawsze posiadać konkretną umowę w której opisane są wszystkie prace remontowe które miały zostać wykonane i czas wykonania samego remontu. Jest to już realna podstawa do zaskarżenia konkretnej firmy jeżeli nie dotrzymała warunków umowy.