Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Proces budowy

22Proces budowy jakiegokolwiek obiektu budowlanego naprawdę nie jest procesem krótkotrwałym, a już na pewno nie jest on procesem prostym i nieskomplikowanym. Dlatego też do realizacji jakiegokolwiek projektu budowlanego konieczne jest uprzednie wykonanie szczegółowych planów i tym podobnych rzeczy. Można bowiem dość dokładnie zauważyć, że sama budowa jest tak naprawdę tylko jednym z etapów całego procesu budowlanego, czy też mówiąc inaczej inwestycji budowlanej. Wiadomym faktem jest bowiem to, że aby w ogóle mogło dojść do najważniejszego etapu całej inwestycji budowlanej, czyli do budowy określonego obiektu, muszą wcześniej zostać spełnione wszelkie wymogi, które są oczywiście określone w odpowiedni sposób w Prawie Budowlanym. Jedną z najważniejszych rzeczy, która musi zostać dotrzymana, jest projekt. Musi być on stworzony w odpowiedni sposób, a sam inwestor decydujący się na jego wykonanie koniecznie musi uzyskać pozytywną decyzję administracyjną dotyczącą niczego innego jak tylko pozwolenia na budowę, co jest rzeczą absolutnie konieczną do tego, żeby prace budowlane w ogóle mogły się rozpocząć. W przypadku niektórych prostych obiektów budowlanych ( co również jest szczegółowo opisane w Prawie Budowlanym ) wystarczy tylko zgłoszenie chęci budowy ( choć to dotyczy tylko naprawdę bardzo prostych obiektów ). Pozwolenie na budowę jest decyzją ostateczną i bez jej uzyskania budowa jest niemożliwa ( oczywiście legalna budowa ). Samo Prawo Budowlane jest zbiorem różnych zapisów określających różne procesy i rzeczy budowlane. Jeżeli chodzi w tym momencie na przykład o samo pojęcie robót budowlanych, to do takowych zalicza się nie tylko samą budowę, ale także i takie prace jak na przykład montaż, przebudowa, rozbiórka czy też remont. Tak naprawdę dość nietrudno jest odróżnić budowę od pozostałych robót budowlanych, ponieważ za budowę uważa się wznoszenie zupełnie nowego obiektu w miejscu pustym, w którym nie stoi żaden inny obiekt, co zresztą jest dość logiczne. Natomiast często myli się remont z nadbudową, co czasami może niestety być rzeczą dość kłopotliwą, ponieważ najczęściej do zrobienia nadbudowy również potrzebne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń, natomiast jeżeli chodzi o sam remont, to w zdecydowanej większości przypadków żadne pozwolenia nie są konieczne, chyba, że będzie to gruntowny remont mogący mieć wpływ na całą konstrukcję nośną obiektu. W języku potocznym, stwierdzenie budowy tak naprawdę może odnosić się do absolutnie wszystkich czynności związanych z szeroko rozumianą budowlanką, które odbywają się w określonym miejscu. Często nawet budową określa się czynności, które budową nie są ( oczywiście w rozumieniu Prawa Budowlanego ). Dlatego też jak widać, pojęcie jakim jest budowa jest to tak naprawdę pojęcie względne i może odnosić się do całego wachlarza różnego rodzaju czynności ogólnobudowlanych. Co więcej często także sam termin budowa odnosi się do samego miejsca w którym odbywa się budowa konkretnego obiektu, które to miejsce fachowo nazywa się placem budowy.