Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Po studiach

11Na dzień dzisiejszy w zdecydowanej większości państw, szczególnie oczywiście w Europie, uzyskanie tytułu inżyniera budownictwa jest to dopiero początek prawdziwej kariery zawodowej w tyn zawodzie. Jeżeli osoba zdecyduje się na dalsze kształcenie w tymże właśnie kierunku, to będzie mogła ona pełnić tak zwane „samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”. Kiedy będzie się już posiadać podstawowy tytuł inżyniera budownictwa, oczywiście dobrze jest się wybrać na dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Studia zagwarantują nam dodatkowo tytuł magistra, a po ich zakończeniu, jeżeli chce się dalej iść tą ścieżką kariery, konieczne jest odbycie obowiązkowego stażu zawodowego, który w tej branży trwa trzy lata. W trakcie tych trzech lat, magister inżynier budownictwa nabywa konieczną praktykę oraz przede wszystkim wiedzę praktyczną, która często dość sporo może się różnić od wiedzy teoretycznej i swoją trzyletnią praktykę jest on zobowiązany zakończyć specjalistycznym egzaminem zawodowym przed specjalną komisją, która jest powoływana przez samorząd zawodowy. Zresztą tego rodzaju progres tak naprawdę nie powinien być dla nikogo nowością ( konieczne praktyki po studiach, kończące się egzaminem zawodowym ), gdyż można się z takim rozwiązaniem spotkać w przypadku coraz to większej ilości zawodów. Kiedy kandydat przejdzie cały proces szkolenia pomyślnie, wliczając to także rzecz jasna pozytywne zaliczenie egzaminu zawodowego, staje się ona automatycznie członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych, co można jednocześnie pojmować jako uzyskanie wszystkich koniecznych uprawnień i co jest także rzeczą konieczną co do tego, aby móc później legalnie pracować w tym zawodzie w Polsce, choć oczywiste jest to, że zdobycie uprawnień w jednym z krajów Unii Europejskiej, uprawnia taką osobę do pracy także i w innych krajach członkowskich, co jest rzeczą naprawdę bardzo korzystną. Dzięki temu, że kryteria, które musi spełniać kandydat do tego, aby być w pełnie wykwalifikowanym inżynierem budownictwa, są naprawdę trudne i w dodatku bardzo ścisłe, możemy się cieszyć „posiadaniem” naprawdę dobrych i wykształconych inżynierów budownictwa. Dzięki temu standard pracy inżynierskiej jest naprawdę wysoki, co zresztą może dawać ogółowi społeczeństwa naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa, co zresztą również jest rzeczą niezwykle ważną. Warto jest jednak pamiętać o tym, że nawet pomimo posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych, inżynierowie budownictwa wcale nie są zwolnieni od odpowiedzialności od prawa powszechnego. Jeżeli bowiem z winy inżyniera zostanie wykonany jakiś błąd konstrukcyjny i z tegoż powodu dojdzie do jakiejś katastrofy budowlanej, to w takim przypadku inżynier budownictwa może stracić nie tylko swojej uprawnienia, na które długo pracował, ale także w niektórych, skrajnych przypadkach, może on także trafić do więzienia, co jest uwarunkowane rożnymi przepisami prawa powszechnego, więc jak w przypadku wielu innych zawodów, jest to praca naprawdę bardzo odpowiedzialna i nie każdy będzie się nadawał do jej wykonywania.