Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Plac budowy

25Plac budowy, czyli inaczej mówiąc także i terem budowy jest to miejsce, w którym jak sama nazwa wskazuje odbywa się budowa. Jest to najczęściej wydzielony i niejednokrotnie także ogrodzony teren na którym odbywają się wszystkie prace budowlane dotyczące określonego obiektu budowlanego ( może to być stricte budowa, różne prace remontowe czy też nawet i prace rozbiórkowe ). Na terenie budowy muszą koniecznie znajdować się zarówno wszystkie obiekty, które są obecnie budowane, jak i wszystkie elementy traktowane jako obiekty tymczasowe. Do takich obiektów można zaliczyć między innymi różne budynki socjalne oraz oczywiście i budynki administracyjne, tymczasowe drogi prowadzące stricte na teren budowy oraz do obiektów tymczasowych, składy materiałów, tory szynowe dla żurawia, jeżeli oczywiście jest to konieczne ( co w przypadku niskich budowli często bywa zbędne ), warsztaty i wiele innych rzeczy. Oczywiście jeżeli plac budowy nie jest duży, czyli jeżeli budowany jest jakiś niewielki obiekt budowlany ( na przykład dom jednorodzinny ), to sam plac budowy również nie będzie zajmował zbyt wiele miejsca, a także w tym momencie nie błędzie on zawierał takich składowych jak na przykład drogi tymczasowe, tory szynowe dla żurawia czy też na przykład budynki administracyjne, jednakże jeżeli budowany jest jakiś naprawdę duży obiekt, to wszystkie te składowe będą rzeczami niezbędnymi. Co więcej często także bardzo duże place budów dzieli się na określone sektory ( czy też mówiąc inaczej dzieli się go na określone strefy ), które są oddzielne dla wszystkich podwykonawców budowy ( co jest rozwiązaniem bardzo dobrym, ponieważ w ten prosty sposób można skutecznie uniknąć chaosu, a także zminimalizować możliwość powstawania kradzieży i tym podobnych rzeczy ). Aby plac budowy był możliwie jak najlepiej zagospodarowany, można sporządzić tak zwany plan zagospodarowania budowy, dzięki czemu sama organizacja budowy będzie znacznie lepsza ( chociażby dlatego, że każdy, szukając określonej osoby czy też określonej rzeczy, będzie mniej więcej wiedzieć, gdzie może jej szukać ). Ważne jest także i to, że absolutnie wszystkie osoby przebywające na placu budowy, niezależnie od tego czy zajmują się stricte budową czy też zajmują się sprawami pobocznymi, koniecznie muszą nosić na głowach specjalne kaski chroniące przed różnymi rzeczami, które mogą na nas spaść z góry. Jest to naprawdę bardzo proste zabezpieczenie ( chyba jest to podstawowy przepis bezpieczeństwa i higieny pracy ), a potrafi naprawdę skutecznie ochronić nasze zdrowie i także niejednokrotnie życie, ponieważ na budowie często spadają z góry różne elementy, co może okazać się rzeczą naprawdę niebezpieczną. Co więcej teren budowy najczęściej jest ogrodzony ( szczególnie w przypadku nowo powstających obiektów ), gdyż składowane materiały na placu budowy są bardzo dużą gratką dla złodziei i dlatego bardzo dobrze jest również, jeżeli budowy ( szczególnie w nocy ) strzeże wartownik, który jednak będzie osobą rzeczywiście nadającą się na to stanowisko.