Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Mechanika konstrukcji

18Mechanika konstrukcji jest to bardzo ważna i skomplikowana nauka, bezpośrednio powiązana z budownictwem ( zresztą praktycznie rzecz ujmując jest ona z budownictwem nierozerwalnie połączona ). Mechanika skupiona jest głównie na tym, aby analizować oraz następnie w odpowiedni sposób projektować wszystkie konstrukcje, które będą następnie podlegały działaniom różnych sił, które niewątpliwie będą dążyły do zniszczenia wybudowanego obiektu ( chodzi tutaj między innymi o takie siły jak deszcze, wiatr, trzęsienia ziemi i tym podobne ), choć warto jest zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie i siły zewnętrzna, ale także i o siły wewnętrzne statyczne oraz rzecz jasna różne siły dynamiczne. Co więcej pod pojęciem samej siły ( która może się okazać w najgorszym przypadku także i siłą destrukcyjną ), rozumie się także i ciężar własny samej konstrukcji, czy też takie czynniki jak zmiany temperatury, które mają bezpośredni wpływ na rozszerzanie się materiałów pod wpływem ciepła. Właśnie dlatego też jeszcze zanim zacznie się jakakolwiek budowa, działanie wszystkich sił w określonych miejscach trzeba dokładnie obliczyć i przeanalizować i dopiero po tym fakcie można zacząć dobierać możliwie jak najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne dotyczące konkretnej budowli, w tym także i odpowiednie dobranie samych materiałów, z których obiekt zostanie wybudowany. Oczywiście wszystko musi być tak skomponowane, żeby w możliwie jak najlepszy sposób móc zapobiegać działaniu niepożądanych sił i aby ich ewentualne skutki były możliwie jak najmniejsze i oczywiście nieszkodliwe dla samej budowli. Co więcej mechanika konstrukcji ma za zadanie także to, aby zaprojektować budowlę w tern sposób, aby nie tylko opierała się ona możliwie jak najskuteczniej działającym na nią siłom, ale także musi jednocześnie charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością oraz oczywiście możliwie jak najwyższym poziomem bezpieczeństwa, co jest jednak rzeczą jak najbardziej logiczną, że bezpieczeństwo stawiane powinno być na miejscu numer jeden. Warto jest jednak także wiedzieć o tym, że dzięki temu, iż sama mechanika konstrukcji jest dziedziną naprawdę bardzo rozległą i trudną, wydzieliły się konkretne osobne dyscypliny mechaniki konstrukcji, z czego każda dyscyplina zajmuje się tylko jednym zagadnieniem, a ich ścisła współpraca pozwala na dokonanie wszystkich obliczeń i wykonanie naprawdę stabilnej, użytecznej i bezpiecznej konstrukcji budowlanej. Jednym z przykładów takiej właśnie dyscypliny, która wykształciła się stricte z mechaniki konstrukcji jest na przykład nauka o możliwości zapobiegania skutkom trzęsienia ziemi, co jest obecnie już nauką osobną, jednakże nierozerwalnie połączoną z samą mechaniką konstrukcji. Nie jest to oczywiście jedyna taka dziedzina, więc absolutną koniecznością w przypadku budowania ( szczególnie jeżeli chodzi o wysokie budynki i inne konstrukcje ) jest ścisła współpraca wszystkich dziedzin budownictwa, czy też mówić ściślej, inżynierii lądowej, która jest czymś w rodzaju matki wszystkich nauk budowlanych.