Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Kosztorysy

27Kosztorys budowlany, jest to specjalistyczny dokument finansowy, którego przeznaczeniem jest określenie kosztów realizacji całej inwestycji budowlanej, więc jest to dokument naprawdę bardzo ważny, gdyż dotyczy finansów i tego, jak wiele pieniędzy będzie musiał wyłożyć inwestor, aby cały proces budowlany mógł dobiec końca. Forma kosztorysu budowlanego może być naprawdę różna, a także może charakteryzować się różnym zakresem i różny stopień szczegółowości wyszczególnionych w nim rzeczy. Warto jest więc wiedzieć, że osobne kosztorysy sporządzane są najczęściej przy każdym etapie inwestycji budowlanej, ponieważ na samym początku naprawdę nie da się przewidzieć przykładowo jakie materiały oraz ilu pracowników będzie potrzebnych do stworzenia budowli. Jest to więc rzecz dość logiczna, że kosztorys będzie obejmował tylko część zagadnień, które akurat będą aktualnie realizowane ( co w znacznym stopniu zwiększy trafność całego kosztorysu ). Kosztorysy budowlane zresztą dzielą się na kilka podstawowych rodzajów, dzięki czemu również są one bardziej trafne, ponieważ są sporządzane przez kosztorysantów biegłych w określonych dziedzinach. Rodzaje kosztorysów budowlanych to między innymi takie kosztorysy jak kosztorys inwestorski, ofertowy ( co jest bardzo ważne w przypadku zatrudniania firm będących podwykonawcami projektu budowlanego ), kosztorys obiektów ( dotyczy obiektów tymczasowych koniecznych do prac budowlanych ), kosztorys dodatkowy, kosztorys podwykonawczy raz tak zwany kosztorys nakładczy. Taki podział kosztorysów jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż każdy dotyczy określonej „strefy” całej inwestycji. Pozwala to na znaczne uproszczenie procesu budowlanego ( oczywiście w sensie planowania finansowego ). Kosztorysy można dzielić także według tak zwanego kryterium zakresu rzeczowego. Do takich właśnie kosztorysów należą kosztorys obiektów, inwestycji oraz kosztorys robót ( który odnosi się do zapłaty pracownikom za wykonywaną pracę ). Jeżeli chodzi natomiast o układ jaki powinien posiadać każdy kosztorys, to nie jest on jednoznacznie ustalony. Oczywiście są składowe, które muszą się pojawić absolutnie we wszystkich kosztorysach, jednakże wiele składowych jest opcjonalnych i nie muszą się one znajdować w określonych kosztorysach, więc jest to rzecz mówiąc szczerze dość „płynna”. Kosztorys musi oczywiście zostać sporządzony przez odpowiedniego kosztorysanta, jednakże i tutaj istnieje spora dowolność. Kosztorysantem może być na przykład sam architekt wykonujący projekt obiektu budowlanego, może być to także przykładowo inżynier budownictwa, który posiada specjalizację budownictwo, instalacje sanitarne czy też na przykład specjalizacje elektryczne. Co więcej warto jest także wiedzieć o tym, że kosztorysantem może być i wiele innych osób, które nie posiadają określonych specjalizacji budowlanych, ponieważ wykonywanie tego zawodu nie wymaga posiadania żadnych specjalnych uprawnień, więc pojęcie kosztorysanta również może być tak naprawdę pojęciem dość płynnym.