Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Katastrofa budowlana

29Katastrofa budowlana, jak nawet sama nazwa wskazuje, jest to zdarzenie tragiczne polegające w tym momencie na niezamierzonym oraz na gwałtownym zniszczeniu obiektu budowlanego bądź też jego części, co zawsze niesie za sobą tragiczne skutki ( od skutków finansowych, niejednokrotnie nawet i po ofiary śmiertelne ). Katastrofą budowlaną nazywa się także i zniszczenie elementów konstrukcyjnych rusztowań czy też elementów formujących, odbudowy wykopu czy też zniszczenie ścianek szczelnych. Ogólnie rzecz ujmując, katastrofa budowlana jest to zniszczenie różnego rodzaju elementów obiektu budowlanego, czy też także całego obiektu, co niesie za sobą zawsze naprawdę bardzo duże zagrożenie, także dla zdrowia i życia. Jeżeli chodzi o przyczyny, które mogą spowodować katastrofę budowlaną, to można je podzielić na kilka podstawowych „działów”. Przede wszystkim katastrofę budowlaną może spowodować błąd przy projektowaniu samej budowli. Drugim czynnikiem jest błąd przy wykonaniu konstrukcji budowlanej, mogą to być także i nieodpowiednie warunki eksploatacji takiego obiektu bądź też niezamierzone przez nikogo przypadki losowe. Jeżeli chodzi o błędy wykonywane w trakcie projektowania obiektu budowlanego, które mogą powodować katastrofy budowlane, to między innymi: nieprawidłowy model konstrukcji, który został przyjęty do pracy, zbyt mała ryso odporność budowli, zbyt mała nośność konstrukcji, złe zaprojektowanie izolacji cieplno – wilgotnościowej, co może spowodować korozję, a także złe zaprojektowanie wentylacji w budynku. Co więcej może być to także złe, względnie niepełne uwzględnienie strat sprężenia materiału, albo też złe wykonanie samego projektu i niewykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu. Do następnych rzeczy, które mogą być przyczyną katastrofy budowlanej są błędy w trakcie wykonywania budowli. Są to między innymi takie czynniki jak realizacja, która jest niezgodna z techniczną dokumentacją obiektu, może to być spowodowane także złą jakością materiałów budowlanych, czy też przez złe warunki składowania czy też transportu tychże właśnie materiałów. Może to być także spowodowane przez złą technologię wykonania konstrukcji albo też przez złą jakość robót budowlanych ( co często ma miejsce w przypadku zatrudniania niewykwalifikowanych fachowców budowlanych ). Co do nieodpowiednich warunków eksploatacji, to może być to na przykład zbyt duże obciążenie, brak remontowania, albo też dokonywanie różnego rodzaju przeróbek, które nie są zgodne z szeroko rozumianymi zasadami budowlanymi. Oczywiście istnieją także i czynniki niezależne od ludzi i w takich przypadkach nawet prawidłowe wykonanie obiektu może zdać się na niewiele. Mogą to być między innymi takie czynniki jak na przykład pożary, wybuchy, huragany, trzęsienia ziemi ( czyli mówiąc inaczej wstrząsy sejsmiczne ), usuwiska, powodzie czy też tąpnięcia. Mogą one niestety doprowadzić do zniszczenia nawet takiego obiektu, który w stu procentach został dobrze wykonany i to przez najlepszych budowlańców.