Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Kariera budowlańca

12Tak naprawdę to nie da się jednoznacznie określić, jaką ścieżkę kariery zawodowej będzie mógł wybrać wykwalifikowany inżynier budownictwa. Tak naprawdę to zdecydowana większość osób, które skończą studia wyższe, przejdą obowiązkowe trzyletnie praktyki zakończone specjalistycznym egzaminem zawodowym, którego zaliczenie jest jednoznaczne z osiągnięciem wszystkich wymaganych uprawnień budowlanych, rozpoczyna swoją karierę zawodową wykonując różnego rodzaju prace budowlane, które jednak obarczone są stosunkowo niską odpowiedzialnością, co jest jednak rzeczą dość oczywistą, chociażby dlatego, że nikt nie pozwoli „świeżo upieczonemu” inżynierowi budownictwa stawiać dziesięciopiętrowego bloku mieszkalnego, ponieważ niestety, niezależnie od tego jak bardzo by się ta osoba starała, mogłaby ona w konsekwencji stwarzać ( w sensie rzecz jasna konstrukcyjnym ) zagrożenie dla innych osób. Dlatego też właśnie początkujący inżynierowie budownictwa najczęściej budują rożne obiekty o niskim poziomie ryzyka, dzięki czemu jednak będą oni mogli zdobyć konieczne doświadczenie praktyczne do tego, aby móc zacząć budować coraz to bardziej skomplikowane i bardziej odpowiedzialne budowle. Kiedy już początkujący inżynier budownictwa, pracujący na własną rękę zdobędzie doświadczenie praktyczne przy budowaniu obiektów o niskiej odpowiedzialności i kiedy jednocześnie udowodni on już swoje kompetencje, niewątpliwie wtedy będzie on mógł już otrzymać inne, zdecydowanie bardziej odpowiedzialne zadania budowlane, co jest naprawdę w wielu przypadkach bardzo dużym wyzwaniem. Warto jest jednak pamiętać, że następne, bardziej odpowiedzialne zadania, które otrzymują inżynierowi budownictwa dotyczą najczęściej stricte ich własnych specjalizacji, co jednak wydaje się być rzeczą jak najbardziej oczywistą. Czasami zdarza się także i tak, że „świeżo upieczeni” inżynierowie budownictwa, specjalizujący się w niektórych dziedzinach inżynierii lądowej, już na samym początku swojej kariery mogą pracować jako osoby, które nadzorują i pilnują, aby określone projekty wykonane były prawidłowo, co jest jednak najczęściej naprawdę bardzo dobrym przygotowaniem przed tworzeniem jakichś projektów samodzielnie, co jednak prędzej czy też później i tak ma miejsce ( choć oczywiście nie zawsze, ale tworzenie własnych projektów jest czymś w rodzaju obowiązku każdego inżyniera budowlanego ). Oczywiście także i w tym przypadku, kiedy to niektórzy inżynierowie początkowo tylko nadzorują wykonania prac, które zostały zaprojektowane przez kogoś innego, również pozwala na zdobycie sporego doświadczenia, dlatego też kiedy zwiększa się ich doświadczenie zawodowe, to często także zwiększa się poziom odpowiedzialności prac, które są takiemu inżynierowi powierzane. Zdarzają się czasami i takie osoby, które po ukończeniu całego procesu nauki z dziedziny inżynierii budownictwa i po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zawodowego w ogóle rezygnują z wykonywania tegoż właśnie zawodu z różnych względów, jednakże są to sytuacje dość rzadkie, gdyż oznaczają tak naprawdę stratę czasu, a w późniejszych latach i tak nikt nie zatrudni inżyniera budownictwa bez żadnego doświadczenia.