Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Inwestor

23Tak naprawdę, to pod pojęciem jakim są roboty budowlane kryje się kilka podstawowych czynności ogólnobudowlanych. Przede wszystkim jest to oczywiście budowa nowych konstrukcji budowlanych, jednakże mianem robót budowlanych określa się także i inne prace takie jak montaż, przebudowa, remont czy też nawet i rozbiórka obiektów budowlanych. Przy okazji omawiania robót budowlanych warto jest zwrócić uwagę na to, że zawsze są one realizowane na zlecenie tak zwanego inwestora ( pojęcie to odnosi się praktycznie nawet do powstawania niewielkich budowli ), czy też są one wykonywane często przez samego inwestora. Sam inwestor jest zobowiązany oczywiście do tego, aby zorganizować i nadzorować cały proces budowy, w tym także należy pamiętać, że inwestor jest zobowiązany do zapewnienia robotnikom bezpiecznej i bezproblemowej pracy. Mówiąc ściślej chodzi tutaj o konieczność zapewnienia wszelkiego rodzaju sprzętu, odzieży i materiałów dla robotników bezpośrednio wykonujących budowę, oraz oczywiście musi on zapewnić dodatkowe osoby, które będą sprawowały ciągły nadzór nad wykonywanymi pracami. Co więcej sam inwestor według prawa może zatrudniać tylko osoby, które posiadają odpowiednie pozwolenia na wykonywanie określonych robót budowlanych, a także niejednokrotnie muszą być to osoby posiadające specjalne pozwolenia do wykonywania prac na wysokościach. Co więcej inwestor musi także zadbać o zatrudnienie osób, które będą mogły pełnić samodzielne funkcje techniczne w określonych specjalnościach. Takimi osobami są między innymi projektant ( którego zadaniem będzie zaprojektowanie całej budowli ), kierownik budowy czy też ewentualnie kierownicy robót ( do ich zadań będzie należało sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi, z czego kierownicy robót nadzorują tylko i wyłącznie wykonywanie określonych czynności w której są specjalistami ), a także inną bardzo ważną osobą jest tak zwany inspektor nadzoru inwestorskiego, choć warto pamiętać, że w przypadku większych budów konieczne jest zatrudnienie takiej osoby, która według przepisów prawa będzie posiadała nadany tytuł inspektora. Poza już wymienionymi specjalistami, którzy są niezbędnymi osobami na praktycznie każdej większej budowie, rzeczą konieczną może okazać się także zatrudnienie i innych specjalistów, którzy będą posiadali określone uprawnienia. Może to być na przykład archeolog, geodeta, geolog czy też inni, jednakże ich obecność naprawdę niejednokrotnie może w znaczny sposób przyspieszyć samą budowę. Jak więc doskonale widać, wybudowanie jakiegokolwiek obiektu budowlanego może okazać się rzeczą dość skomplikowaną i może się okazać też rzeczą konieczną zatrudnienie całej rzeszy różnych fachowców, którzy będą posiadali określone i w dodatku rzecz jasna niezbędne uprawnienia. Co więcej nawet i sami pracownicy, wykonujący już stricte roboty budowlane nierzadko muszą posiadać odpowiednie uprawnienia żeby w ogóle rozpocząć pracę na budowie, a inwestor musi koniecznie zadbać o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia, gdyż w przeciwnym przypadku może on zapłacić niemałe kary pieniężne.