Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Instalacje i sieci, czyli inne zagrożenia

30Kiedy już wydarzy się jakaś katastrofa budowlana i to z jakiegokolwiek powodu ( niezależnie czy powodem katastrofy są zaniedbania człowieka, czy też siły od człowieka niezależne ), to już nawet po zawaleniu się budynku, bądź też jego części istnieje wiele rodzajów zagrożeń, które w tym momencie płyną z różnych sieci i instalacji, które znajdują się w zniszczonym obiekcie budowlanym. Po pierwsze zagrożeniem i to w dodatku naprawdę bardzo dużym jest instalacja elektryczna. Może ona stwarzać realne zagrożenie utraty zdrowia czy też nawet życia zarówno dla ofiar katastrofy jak i oczywiście dla ratowników, którzy mogą ulec porażeniu prądem. Co więcej instalacja elektryczna może także powodować zaistnienie pożarów poprzez zapalenie się materiałów w pobliżu kabli, a także może ona powodować wybuchy, jeżeli prąd będzie miał styczność z ulatniającym się gazem. Następnym zagrożeniem dla ofiar oraz ratowników pracujących przy katastrofie budowlanej jest oczywiście instalacja wodociągowa. Przez nią ofiary katastrofy, a także i ratownicy mogą ulec podtopieniu czy też mogą oni nawet niejednokrotnie utonąć, szczególnie jeżeli ofiary katastrofy znajdują się w dolnej części budowli. Co więcej woda może także powodować utratę równowagi i stabilności całego rumowiska, przez co wystąpić mogą następne osunięcia. Następnym realnym zagrożeniem jest także instalacja kanalizacyjna. Co prawda stwarza ona znacznie mniejsze zagrożenie aniżeli inne instalacje, ponieważ w przewodach kanalizacyjnych przepływ nie jest ciągły. W niektórych przypadkach jednak instalacja kanalizacyjna może okazać się ratunkiem, ponieważ można przez nią pompować na przykład powietrze do osób, które są uwięzione w rumowisku i do których nie ma dojścia. Innym, realnym zagrożeniem może okazać się także i instalacja ciepłownicza. Jest ona tym bardziej niebezpieczna, szczególnie w okresach grzewczych, że znajduje się w niej gorąca woda, która nie tylko może być przyczyną zatopienia ofiar katastrofy, ale może powodować także bardzo rozległe i ciężkie poparzenia, także i wśród ratowników.Jedną z ostatnich i jednocześnie najgroźniejszych instalacji, która może stwarzać zagrożenie już po katastrofie budowlanej, jest instalacja gazowa. Jest ona naprawdę bardzo niebezpieczna, ponieważ rozszczelnienie rur gazowych i ulatnianie się gazu powoduje bezpośrednie zagrożenie wybuchu ( choć najczęściej są to wybuchy lokalne ), a także gaz może być przyczyną zatrucia się ofiar katastrofy ( ratownicy najczęściej są już wyposażeni w maski przeciwgazowe. Jak więc doskonale widać, nie tylko samo zawalenie się obiektu budowlanego ( względnie jego części ) jest katastrofą, choć z tym nie można polemizować, jednakże już nawet po bezpośredniej katastrofie na jej ofiary a także i na ratowników czeka naprawdę wiele innych niebezpieczeństw, które niejednokrotnie mogą być równie śmiertelne jak i sam moment zawalenia się obiektu budowlanego. Dlatego też jeżeli tylko się da, powinniśmy w przypadku wydarzenia się katastrofy starać się zarachowywać zdrowy rozsądek, gdyż w przeciwnym przypadku konsekwencje na pewno nie będą dla nas korzystne.