Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Geotechnika

16Kolejną składową jaka wlicza się w naukę którą jest inżynieria lądowa, to oczywiście geotechnika. Jest to nauka również bardzo ściśle powiązana z samym budownictwem, ponieważ jej wiedza odnosi się głównie do możliwości obliczenia współpracy pomiędzy samym podłożem a budowlą. Geotechnika jest to nauka, która ma naprawdę bardzo ścisłe powiązania z takimi naukami jak na przykład mechanika konstrukcji czy też geologia. Inżynierowie zajmujący się geotechniką pracują nad tym, aby w możliwie jak najbardziej ekonomicznie oraz oczywiście jak najbezpieczniej ( co jest rzeczą chyba najważniejszą ) projektować fundamenty różnych budowli, a także i tak zwanych murów oporowych ( zwanych Częstocic także i ścianami nośnymi, szczególnie jednak w przypadku budynków mieszkalnych ), a także i innych obiektów, które mają bezpośrednią styczność z pracującym podłożem. Do głównych przeciwności tej nauki, które muszą zostać pokonane, aby budownictwo w konkretnym rejonie miało w ogóle szansę bytu, są między innymi takie czynniki jak na przykład poziom wód gruntowych, które niejednokrotnie mogą skutecznie pokrzyżować plany budowlane, a także bardzo ważne są tutaj i elementy, które są bezpośrednio związane z mechaniką gruntów czy też z tak zwanym gruntoznawstwem. Bardzo często bywa i tak, że geotechnika postrzegana jest przez ludzi z branży budowlanej za jedną z najważniejszych i do tego najbardziej rozległych dziedzin budownictwa. Jest to jednak dość zrozumiałe i jednocześnie jest to bezpośrednio powiązane z różnego rodzaju trudnościami, które mogą dotyczyć trudności z określaniem tak zwanych „warunków brzegowych problemów”, które są powiązane z geotechniką. Szczególnie na uwagę zasługuje w tym momencie trudność dostarczana przez właściwości samego gruntu, który ma służyć za podłoże do budowli, z głównym uwzględnieniem nośności tegoż to gruntu. Są to rzeczy naprawdę bardzo złożone i niejednokrotnie dużo trudniejsze aniżeli pozostałe zagadnienia z wiedzy inżynierskiej, dlatego też nietrudno się dziwić, że geotechnika postrzegana jest jako jedna z najtrudniejszych dziedzin wiedzy inżynierskiej. Właśnie przez powstawanie tych wszystkich trudności narodziła się nowa dziedzina wiedzy inżynierskiej, bezpośrednio powiązana z budownictwem, a mianowicie jest to oczywiście geoinżynieria. Jest to nauka zajmująca się głównie tym, jaki istnieją możliwości na polepszenie oraz na jednoznaczne określenie własności samego gruntu tam, gdzie finalnie będzie miała znajdować się określona inwestycja budowlana. Często geotechnika oraz geoinżynieria określane są także podziemnymi elementami inżynierii, które zresztą dość wyraźnie kontrastują z elementami „naziemnymi” dotyczącymi inżynierii lądowej, ponieważ w tych właśnie składowych są już ściśle określone właściwości dotyczące na przykład materiałów, jakimi są przeważnie beton oraz stal ( nietrudno jest obliczyć wszystkie dane mając już określone wartości ). Jak więc doskonale widać, geotechnika naprawdę jest jedną z cięższych dziedzin bezpośrednio powiązanych z szeroko rozumianym budownictwem.