Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Geodezja dostarcza ważnych danych

19Geodezja, nazywana także dość często miernictwem, jest to specjalistyczna nauka, która zajmuje się oczywiście niczym innym jak tylko wykonywanie wszelkiego rodzaju miar i pomiarów na lądzie ( oczywiście dotyczy to powierzchni kuli ziemskiej, jednakże wydaje się to być rzeczą dość oczywistą ). Dawniej geodeci, nazywani kiedyś również mierniczymi tak naprawdę wszystkich swoich pomiarów musieli dokonywać głównie w oparciu o szczątkowe informacje zdobyte na przyszłym miejscu budowy, oraz oczywiście w oparciu o własne doświadczenie zawodowe, ponieważ nie dysponowali oni zbyt dużą ilością specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do prawidłowego wykonywania pomiarów. Właśnie dlatego też kiedyś budynki charakteryzowały się dość niewielkimi rozmiarami i miały one maksymalnie kilka pięter, choć oczywiście od tej reguły zdarzały się wyjątki., ponieważ nie można było określić jak zachowa się wyższa budowla. Na dzień dzisiejszy geodeci dysponują już całym szeregiem różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu, który potrafi niezmiernie ułatwić dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych. Posiadają oni na dzisiejszy wiele urządzeń, będących najnowszymi wytworami techniki i elektroniki, dzięki czemu oczywiście pomiary są coraz to dokładniejsze i pozwalają zapewnić budowli naprawdę bardzo dobre podłoże, co już niewątpliwie jest połową sukcesu. Do najpopularniejszych sprzętów, które są używane przez geodetów należą między innymi takie urządzenia jak na przykład elektroniczne dalmierze czy też różne urządzenia GPS, których zadaniem jest pozycjonowanie określonych rzeczy. Jest to naprawdę niesamowity postęp mierniczy, który można było zauważyć w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu czy też nawet kilkunastu lat. Obecne urządzenia elektroniczne nie tylko potrafią dokładnie zlokalizować wszystkie ważne dla budowli elementy, ale potrafią one nawet uwzględnić naturalną krzywiznę samej kuli ziemskiej, co również jest niezwykle przydatną rzeczą w trakcie budowania konkretnych obiektów. Dzięki tym wszystkim urządzeniom, geodeci mogą coraz to szybciej a także i coraz dokładniej wykonać wszystkie konieczne pomiary do tego, żeby móc wytyczyć najlepsze miejsce samej budowy, choć ich obowiązkiem jest także kontrolowanie samej budowy, czy jest ona zgodna z obliczeniami geodezyjnymi, co również jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ przesunięcie budowli już o kilkadziesiąt metrów w inne miejsce może mieć naprawdę bardzo niekorzystne konsekwencje. Jeżeli chodzi o podstawy geodezji, to posiada jest praktycznie każda osoba zajmująca się szeroko rozumianym budownictwem ( przynajmniej powinna je posiadać ), ponieważ geodezja jest to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalizacji budowlanych, więc podstawowe zagadnienia geodezyjne dla żadnego budowlańca nie powinny być niczym trudnym ani już na pewno dla żadnej osoby zajmującej się szeroko rozumianym budownictwem, nie zagadnienia geodezyjne nie powinny być absolutnie niczym nowym, ponieważ dość niekorzystnie świadczyłoby to o takim budowlańcu.