Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Jak znaleźć dobrą ekipę remontową?

32W momencie kiedy mamy zamiar wykonać w naszym domu czy też mieszkaniu remont, oczywistą rzeczą wydaje się być to, że konieczne będzie zatrudnienie odpowiedniej ekipy remontowej, która go wykona. Oczywiście w momencie jeżeli sami posiadamy odpowiednie umiejętności budowlano remontowe oraz jeżeli dysponujemy odpowiednią ilością czasu, to zatrudnianie ekipy remontowej nie będzie rzeczą konieczną, choć jednak niestety rzadko tak się zdarza. Aby móc wybrać naprawdę dobrą ekipę remontową, konieczne będzie wcześniejsze zorientowanie się w firmach oferujących tego rodzaju usługi. W tym momencie jednak warto jest pamiętać o tym, że nie zawsze opłaca się wynajmować najtańszych remontowców, gdyż w istocie możemy na tym niestety tylko stracić, jeżeli nie trafimy na naprawdę dobrych fachowców. Jednak niestety wiele osób nie wie w jaki sposób można wyszukać realnie dobrą i profesjonalną ekipę remontową, choć tak naprawdę nie jest to aż tak trudną rzeczą. Oczywiście w pierwszej kolejności można zapoznać się z ogłoszeniami firm remontowych w internecie czy też przykładowo w lokalnej prasie, jednakże chyba najlepszym rozwiązaniem będzie popytanie znajomych, ponieważ możliwe, że w ten sposób zostanie nam polecona konkretny ekipa remontowa, która jest już sprawdzona iw pewnym sensie pewna, co jest naprawdę bardoz ważne. Zresztą wiadome jest, że zadowolony klient zawsze będzie najlepszą reklamą, dlatego też popytanie znajomych może być świetną metodą znalezienia profesjonalnej ekipy remontowej. Jeżeli natomiast nie mamy takiej możliwości, dobrze jest poszukać możliwie jak najwięcej informacji na przykład w internecie i to najlepiej informacji, które będą pochodziły z różnych źródeł, ponieważ oczywiście tylko jedno źródło informacji może się okazać tendencyjne i przekłamane. Praktycznie w inny sposób bardzo ciężko jest sprawdzić rzetelność konkretnej formy oferującej usługi remontowe, a także i jej wiarygodność aniżeli poprzez spytanie jej klientów, którzy naprawdę mogą powiedzieć najwięcej, a już na pewno zdecydowanie więcej niż reklamy czy też ogłoszenia.

Nadzór budowlany

1Kontrolę nad tym w jakim stanie jest budynek pod względem technicznym pełni nadzór budowlany. W każdym mieście jest jednostka nadzoru budowlanego, która to określony zakres kompetencji. Do zadań nadzoru budowlanego należy to, żeby we właściwy sposób kontrolować to, jak wykonuje się prace konserwatorsko – remontowe a także pełni funkcję organu nadzorującego, to w jaki sposób zarządza się obiektami. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego jest ściśle określony. Na życzenie wykonuje się inspekcje oraz kontrole. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego dotyczy także tego, jak i gdzie będą budowane nowe obiekty na terenie miasta. Rolą nadzoru budowlanego jest także to, aby zlecać kontrolę w obiektach użytku publicznego, takich jak te obiekty sportowe czy szpitale. Jeżeli jest się mieszkańcem bądź innego typu użytkownikiem konkretnego obiektu wówczas można także samemu zgłosić jakieś roszczenie do nadzoru budowlanego. Na stronach internetowych zawarte są dane kontaktowe oraz wyszczególniony jest zakres świadczonych prac. Nadzorowi budowlanemu podlegają właściwe jednostki. Do kupienia jest wiele produktów do wyposażenia wnętrz, w tym kuchni. Kuchnia a także aneksy kuchenne są centralnymi miejscami w domu. Aby miejsca te były funkcjonalne koniecznie trzeba zadbać o właściwy dobór różnego typu elementów, w tym wyposażenia niezbędnego na przykład do gotowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się zlewozmywaki ceramiczne, do nabycia w różnych rozmiarach a także w różnych kolorach. Oferta producentów jest zróżnicowana, dlatego też warto już dziś obejrzeć nowości na rynku a także katalogi produktów. Zlewozmywaki ceramiczne traktowane są jako ekskluzywne wyposażenie, które jest także dobrą lokatą kapitału. Modne zlewozmywaki ceramiczne wytwarzane są z gliny palonej, a wypalane są w odpowiedniej temperaturze. Zaletą tego typu zlewozmywaków jest to, że wykonane są bardzo dobrej jakości materiałów. Tego typu asortyment wytwarzany jest z bardzo dobrej jakości materiałów, tym bardziej więc warto kupić tego typu produkty. Nowoczesne zlewozmywaki ceramiczne są odporne na różnego typu uszkodzenia typu mechanicznego a także na działanie wysokich temperatur. Do nabycia na rynku jest wiele zlewozmywaków, wyprodukowanych przez różne firmy. Po wybudowaniu obiektu, przed oddaniem go do użytkowania, konieczne jest wykonanie tak zwanego odbioru obiektu. Każdy obiekt, zwłaszcza, ten będący w użytkowaniu publicznym musi spełnić odpowiedniej jakości standardy, które sprecyzowane są przez prawo budowlane a także innego typu zasady użytkowania obiektów. Poza tym aby można było przebywać na terenie obiektu, musi on spełniać wszystkie niezbędne standardy. Proces odbioru obiektu odbywa się po wykonaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych. Tego typu pracę dotyczą: ochrony przeciwpożarowej, a także sprawdzenia standardów technicznych w budynku. Poza tym budynek musi posiadać niezbędne wyposażenie z zakresu infrastruktury. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie bądź uwagi dotyczące obiektu wówczas powinien zgłosić tego typu rzeczy do właściwego organu. Za każdym razem musi być sporządzony odpowiedni protokół zdawczo – odbiorczy obiektu. Przed budową obiektu, przygotowuje się projekt, który także musi być wykonany według standardów w zakresie budownictwa a także projektowania. Dokumentacja techniczno-budowlana także musi spełniać odpowiednie standardy. Także podlega kontroli zakończonej wykonanie protokołu.

Plac budowy

25Plac budowy, czyli inaczej mówiąc także i terem budowy jest to miejsce, w którym jak sama nazwa wskazuje odbywa się budowa. Jest to najczęściej wydzielony i niejednokrotnie także ogrodzony teren na którym odbywają się wszystkie prace budowlane dotyczące określonego obiektu budowlanego ( może to być stricte budowa, różne prace remontowe czy też nawet i prace rozbiórkowe ). Na terenie budowy muszą koniecznie znajdować się zarówno wszystkie obiekty, które są obecnie budowane, jak i wszystkie elementy traktowane jako obiekty tymczasowe. Do takich obiektów można zaliczyć między innymi różne budynki socjalne oraz oczywiście i budynki administracyjne, tymczasowe drogi prowadzące stricte na teren budowy oraz do obiektów tymczasowych, składy materiałów, tory szynowe dla żurawia, jeżeli oczywiście jest to konieczne ( co w przypadku niskich budowli często bywa zbędne ), warsztaty i wiele innych rzeczy. Oczywiście jeżeli plac budowy nie jest duży, czyli jeżeli budowany jest jakiś niewielki obiekt budowlany ( na przykład dom jednorodzinny ), to sam plac budowy również nie będzie zajmował zbyt wiele miejsca, a także w tym momencie nie błędzie on zawierał takich składowych jak na przykład drogi tymczasowe, tory szynowe dla żurawia czy też na przykład budynki administracyjne, jednakże jeżeli budowany jest jakiś naprawdę duży obiekt, to wszystkie te składowe będą rzeczami niezbędnymi. Co więcej często także bardzo duże place budów dzieli się na określone sektory ( czy też mówiąc inaczej dzieli się go na określone strefy ), które są oddzielne dla wszystkich podwykonawców budowy ( co jest rozwiązaniem bardzo dobrym, ponieważ w ten prosty sposób można skutecznie uniknąć chaosu, a także zminimalizować możliwość powstawania kradzieży i tym podobnych rzeczy ). Aby plac budowy był możliwie jak najlepiej zagospodarowany, można sporządzić tak zwany plan zagospodarowania budowy, dzięki czemu sama organizacja budowy będzie znacznie lepsza ( chociażby dlatego, że każdy, szukając określonej osoby czy też określonej rzeczy, będzie mniej więcej wiedzieć, gdzie może jej szukać ). Ważne jest także i to, że absolutnie wszystkie osoby przebywające na placu budowy, niezależnie od tego czy zajmują się stricte budową czy też zajmują się sprawami pobocznymi, koniecznie muszą nosić na głowach specjalne kaski chroniące przed różnymi rzeczami, które mogą na nas spaść z góry. Jest to naprawdę bardzo proste zabezpieczenie ( chyba jest to podstawowy przepis bezpieczeństwa i higieny pracy ), a potrafi naprawdę skutecznie ochronić nasze zdrowie i także niejednokrotnie życie, ponieważ na budowie często spadają z góry różne elementy, co może okazać się rzeczą naprawdę niebezpieczną. Co więcej teren budowy najczęściej jest ogrodzony ( szczególnie w przypadku nowo powstających obiektów ), gdyż składowane materiały na placu budowy są bardzo dużą gratką dla złodziei i dlatego bardzo dobrze jest również, jeżeli budowy ( szczególnie w nocy ) strzeże wartownik, który jednak będzie osobą rzeczywiście nadającą się na to stanowisko.

Inżynier budownictwa – kto to jest?

10Osoba, która wykonuje zawód jakim jest oczywiście inżynier budownictwa jest to osoba specjalistycznie wykształcona w tymże właśnie kierunku. Taka osoba posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa, względnie też dość często można spotkać się z nazwą inżynier budownictwa, choć ten tytuł odpowiada nieukończeniu w całości studiów wyższych i taki właśnie tytuł noszą osoby które ukończyły jedynie studia licencjackie, więc tutaj jak doskonale widać posiadanie tytułu jest stricte zależne od długości studiów, choć jednocześnie logiczne jest to, że każda osoba decydująca się pójść na studia magisterskie w dziedzinie budownictwa jednocześnie musi już posiadać tytuł po kształceniu licencjackim, czyli rzecz jasna inżynier budownictwa. Przedmioty, które są nauczane na kierunku jakim jest inżynieria budownictwa, to między innymi matematyka, fizyka, projektowanie, zarządzanie projektami czy też inne praktyczne i bardzo potrzebne w tym fachu przedmioty, dlatego też osoba, która zajmować będzie stanowisko inżyniera budowlanego, będzie jednocześnie osobą dość wszechstronnie wykształconą, co jest naprawdę bardzo dużym plusem. Co więcej także w trakcie studiów przyszli inżynierowi budownictwa muszą wybrać sobie określone specjalizacje, od których będzie zależeć ich przyszła kariera, a także oczywiście dodatkowe przedmioty nauczania, oprócz tych podstawowych, które znajdują się na wszystkich specjalizacjach inżynierii lądowej. Kiedy już konkretna osoba uzyska tytuł inżyniera budownictwa, czyli po studiach licencjackich, może ona pójść dalej tym kierunkiem kształcenia i wybrać się na studia magisterskie, które pozwolą uzyskać także i tytuł magistra. W momencie kiedy już uzyska się ten tytuł, koniecznością jest odbycie specjalistycznej praktyki, aby można było jednocześnie osiągnąć konkretne ( niezbędne dla określonego profilu specjalizacji ) uprawnienia budowlane, bez których praca w budownictwie jest praktycznie niemożliwa, oczywiście jeżeli weźmie się pod uwagę legalne zatrudnienie. W momencie osiągnięcia już wszystkich koniecznych uprawnień, dyplomowany inżynier budownictwa najczęściej podąża ścieżką kariery jaką oferuje mu wybrana przez niego wcześniej specjalizacja. Dzięki temu może on stale pogłębiać swoją wiedzę specjalistyczną oraz oczywiście ciągle uczyć się coraz to nowych rzeczy, co jest jednak logiczne w przypadku każdego zawodu, że nic nie będzie lepsze aniżeli wiedza praktyczna niż sama wiedza teoretyczna, która niestety często dość znacznie odbiega od rzeczywistych realiów i praw, które konkretną specjalizacją kierują. Najczęściej studia uzupełniające, czyli magisterskie trwają dwa lata ( oczywiście jeżeli studia licencjackie trwają trzy lata, co jest najczęściej spotykane ). Jeszcze nie tak dawno możliwe było uczenie się w trybie pięcioletniej, nieprzerwanej nauki, choć obecnie już z tego rozwiązania zrezygnowano, zresztą na zdecydowanej większości kierunków studiów, które są dzielone na licencjackie oraz uzupełniające magisterskie., co jednak jest często dość kłopotliwe dla studentów.

Inwestor

23Tak naprawdę, to pod pojęciem jakim są roboty budowlane kryje się kilka podstawowych czynności ogólnobudowlanych. Przede wszystkim jest to oczywiście budowa nowych konstrukcji budowlanych, jednakże mianem robót budowlanych określa się także i inne prace takie jak montaż, przebudowa, remont czy też nawet i rozbiórka obiektów budowlanych. Przy okazji omawiania robót budowlanych warto jest zwrócić uwagę na to, że zawsze są one realizowane na zlecenie tak zwanego inwestora ( pojęcie to odnosi się praktycznie nawet do powstawania niewielkich budowli ), czy też są one wykonywane często przez samego inwestora. Sam inwestor jest zobowiązany oczywiście do tego, aby zorganizować i nadzorować cały proces budowy, w tym także należy pamiętać, że inwestor jest zobowiązany do zapewnienia robotnikom bezpiecznej i bezproblemowej pracy. Mówiąc ściślej chodzi tutaj o konieczność zapewnienia wszelkiego rodzaju sprzętu, odzieży i materiałów dla robotników bezpośrednio wykonujących budowę, oraz oczywiście musi on zapewnić dodatkowe osoby, które będą sprawowały ciągły nadzór nad wykonywanymi pracami. Co więcej sam inwestor według prawa może zatrudniać tylko osoby, które posiadają odpowiednie pozwolenia na wykonywanie określonych robót budowlanych, a także niejednokrotnie muszą być to osoby posiadające specjalne pozwolenia do wykonywania prac na wysokościach. Co więcej inwestor musi także zadbać o zatrudnienie osób, które będą mogły pełnić samodzielne funkcje techniczne w określonych specjalnościach. Takimi osobami są między innymi projektant ( którego zadaniem będzie zaprojektowanie całej budowli ), kierownik budowy czy też ewentualnie kierownicy robót ( do ich zadań będzie należało sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi, z czego kierownicy robót nadzorują tylko i wyłącznie wykonywanie określonych czynności w której są specjalistami ), a także inną bardzo ważną osobą jest tak zwany inspektor nadzoru inwestorskiego, choć warto pamiętać, że w przypadku większych budów konieczne jest zatrudnienie takiej osoby, która według przepisów prawa będzie posiadała nadany tytuł inspektora. Poza już wymienionymi specjalistami, którzy są niezbędnymi osobami na praktycznie każdej większej budowie, rzeczą konieczną może okazać się także zatrudnienie i innych specjalistów, którzy będą posiadali określone uprawnienia. Może to być na przykład archeolog, geodeta, geolog czy też inni, jednakże ich obecność naprawdę niejednokrotnie może w znaczny sposób przyspieszyć samą budowę. Jak więc doskonale widać, wybudowanie jakiegokolwiek obiektu budowlanego może okazać się rzeczą dość skomplikowaną i może się okazać też rzeczą konieczną zatrudnienie całej rzeszy różnych fachowców, którzy będą posiadali określone i w dodatku rzecz jasna niezbędne uprawnienia. Co więcej nawet i sami pracownicy, wykonujący już stricte roboty budowlane nierzadko muszą posiadać odpowiednie uprawnienia żeby w ogóle rozpocząć pracę na budowie, a inwestor musi koniecznie zadbać o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia, gdyż w przeciwnym przypadku może on zapłacić niemałe kary pieniężne.