Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Dziedziny pokrewne do budownictwa

13Inżynieria lądowa, do której zalicza się jak najbardziej także i szeroko rozumiane budownictwo, jest to nauka naprawdę bardzo rozległą, zrzeszająca w sobie wiele różnych nauk, które są według siebie zależne. Mówiąc ściślej, gdyby nie współpraca wszystkich dziedzin z zakresu inżynierii lądowej, to nie moglibyśmy się cieszyć żadnymi trwałymi i w dodatku bezpiecznymi budowlami, więc nasza cywilizacja cofnęła by się o tysiące lat wstecz. Osoby będące inżynierami budownictwa tak naprawdę pracują na wszystkich etapach powstawania różnych konstrukcji i finalnie oczywiście także i budowli. Ogólnie rzecz ujmując, to osoby zajmujące się różnymi pod dziedzinami inżynierii lądowej i tak często nazywane są inżynierami budownictwa i to bez względu na ich specjalizację, choć oczywiście taką osobę można nazywać także stricte przez pryzmat jej specjalizacji, na przykład geodeta. Podział wszystkich inżynierów budownictwa generalnie opiera się głównie na linii jaką jest projektowanie na początku a na samym końcu także i wykonawstwo, jednakże granica pomiędzy tymi podziałami jest naprawdę bardzo płynna i cienka, więc przykładowo sam projektant najczęściej musi odwiedzić miejsce, w którym będzie miała powstać jego konstrukcja. Również często można się spotkać z takimi przypadkami, że inżynierowi zajmujący się już stricte budownictwem, również czasami sami zajmują się projektowaniem nowych obiektów, więc jak widać naprawdę budownictwo i ogólno rozumiana inżynieria budownictwa może zawierać w sobie szereg różnego rodzaju czynności. Aby efekt finalny prac budowlanych mógł okazać się sukcesem, wszystkie specjalności inżynierskie muszą wzajemnie korzystać ze swojej wiedzy. Tak więc mówiąc dokładniej, naprawdę bez ścisłej współpracy wszystkich dziedzin wiedzy inżynierskiej, powstanie jakiejkolwiek budowli jest rzeczą absolutnie niemożliwą. Właśnie dlatego też inżynierowie budownictwa koniecznie muszą korzystać z wiedzy innych specjalizacji, jak na przykład z wiedzy geodetów czy też innych specjalizacji. Widać tutaj więc doskonale, że niezależnie od tego jaką stricte dziedzinę inżynierii lądowej się wybierze, praca w tej dziedzinie zawsze będzie potrzebna w przypadku budowania jakichkolwiek budowli i to niezależnie od tego, czy będzie to przykładowo budynek mieszkalny, hipermarket czy też zwykłe magazyny. Co więcej praca w zawodzie inżyniera budownictwa może okazać się naprawdę bardzo dochodową pracą, a także osoby pracujące w tymże właśnie zawodzi mogą być pewne, że praca dla nich będzie zawsze, ponieważ jak doskonale możemy zauważyć, krajobraz budowlany za oknami ciągle się zmienia, jedne obiekty powstają, natomiast inne są rozbierane, a jeszcze inne są remontowane, co również jest jedną z dziedzin działalności budowlanej. Odnośnie ogólnie także i samych remontów, szczególnie jednak w przypadku gruntownych remontów istniejących już obiektów, to tutaj także inżynierowie budownictwa mogą się wykazać i z istniejącej „ rudery” stworzyć coś naprawdę interesującego i naprawdę funkcjonalnego.

Architektura a inżynieria

7Tak naprawdę to nawet jeszcze w dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele cech wspólnych zarówno dla architektów jak i dla inżynierów lądowych, dlatego też ciężko jest jednoznacznie odróżnić jeden zawód od drugiego. Granica pomiędzy nimi jest wręcz niezauważalna, co jest jednak w dużej mierze spowodowane tym, że obydwa te zawody posiadają naprawdę bardzo wiele cech wspólnych, o czym zawsze należy pamiętać. Co więcej samo określenie architekt oraz inżynier do dzisiaj nawet w wielu krajach jest określeniem jednoznacznym, choć było to bardzo widoczne przed wiekami, a obecnie już jednak w większości odróżnia się te dwa typy zawodów. W wielu XVIII zaczęto używać specjalnego określenia jakim jest inżynier budownictwa i stosowano je głównie względem tych osób, które zajmowały się zarówno konstruowaniem jak i późniejszą budową takich obiektów jak na przykład porty, nabrzeża czyt też przykładowo latarnie morskie. Tego rodzaju nazewnictwo stosowano głównie po to, aby móc inżynierów budownictwa odróżnić od inżynierów wojskowych ( tym bardziej, że inżynier budownictwa z języka angielskiego to civil engineer, więc kluczowe staje się tutaj słowo „civil” ). W roku 1771 w Eddystone została wybudowana latarnia morska przez pierwszego tak zwanego samozwańczego inżyniera, którym był John Smeaton. Co więcej, ten samozwańczy inżynier w tym samym roku wraz ze swoimi znajomymi założył tak zwaną „Smeatonian Society od Civil Engineers”, która była niczym innym jak tylko specjalistyczną grupą, zrzeszającą inżynierów specjalistów z różnych dziedzin, którzy spotykali się ze sobą w sposób nieoficjalny na obiadach. Oczywiście w trakcie tych spotkań ( co zostało już nawet udowodnione ) dochodziło pomiędzy inżynierami do tego, że wymieniali się oni swoimi doświadczeniami i myślami technicznymi, co również mogło korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój budownictwa i szeroko rozumianej inżynierii lądowej ). Oczywiście w tamtych czasach inżynierowie budownictwa byli osobami cenionymi, gdyż rzecz jasna pod ich okiem powstawały rzeczy, które były później dobrem publicznym, a także i bardzo często mogły one bardzo ułatwiać i usprawniać życie zwykłym ludziom. Mowa tutaj na przykład o takich budowlach jak nowe mosty, zbiorniki wodne, zapory i tym podobne, które nie tylko mogły znacznie ułatwić życie i podnieść jego komfort, ale także byłby to budowle gwarantujące bezpieczeństwo przed niechcianą wodą. Oczywiście budownictwo w tamtych czasach nie ograniczało się jedynie do mostów i tym podobnych rzeczy, gdyż byłoby to rzeczą zupełnie irracjonalną, gdyż budowano także i bardzo wiele budynków i innych obiektów. Co więcej nawet niektóre z nich przetrwały do dzisiaj, choć najczęściej można spotkać jedynie różne zamki czy też budynki architektury sakralnej. W roku 1818 powstało pierwsze i w dodatku funkcjonujące do dzisiaj stowarzyszenie inżynierów, mające siedzibę w Londynie. Pierwszym prezesem tegoż stowarzyszenia był popularny inżynier Thomas Telford. Co więcej od roku 1828 stowarzyszenie zaczęło wydawać oficjalne potwierdzenia umiejętności inżynierskich.