Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Budownictwo wodne

2W momencie kiedy wiemy już dość dokładnie czym jest dziedzina nauki jaką jest budownictwo, a także czym się ona zajmuje, możemy pójść odrobinę dalej zagłębiając się w tenże właśnie temat. Oczywiście zdecydowanej większości osób wznoszenie różnego rodzaju budowli kojarzy się z budowaniem na lądzie, jednakże istnieje także specjalistyczna gałąź budownictwa jaką jest oczywiście budownictwo wodne, zwane także dość często budownictwem morskim. Budownictwo morskie jest to już wysoko specjalistyczna pod dziedzina budownictwa, ponieważ dotyczy ona budowania różnych obiektów na wodzie, względnie w bardzo bliskim jej sąsiedztwie. Do najpopularniejszych budowli wznoszonych na wodzie można zaliczyć między innymi takie budowle jak na przykład różne jazy, kanały śluzy i tym podobne. Co więcej obecnie można, szczególnie w naszym kraju, który został nawiedzony przez powódź, dużo słyszeć o specjalistycznych budowlach wodnych jakimi są oczywiście wały przeciwpowodziowe, których głównym zadaniem jest chronienie terenów lądowych przed zalaniem. Wały najczęściej można spotkać przy różnych rzekach czy też akwenach wodnych. Ich rola jest naprawdę bardzo ważna, szczególnie w sytuacjach, kiedy poziom wody w rzekach się podnosi. Jeżeli wałów by nie było, tereny lądowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki byłyby od razu zalane, kiedy tylko pojawi się wyższy poziom wody w rzece, a wały mogą naprawdę skutecznie tremu zapobiegać. Ważne jest jednak to, żeby wały były raz na jakiś czas naprawiane i remontowane, gdyż w przeciwnym przypadku przy wystąpieniu większej ilości wody w rzece wał może ulec przerwaniu ( co niestety w tym roku mogliśmy obserwować dość często ), a to jest naprawdę niestety bardzo krótka droga do tragedii jaką jest powódź. Oczywiście niezależnie od tego jaki budowany jest rodzaj konkretnej budowli wodnej, to do jej stworzenia konieczne będzie posiadanie przez firmę wykonującą zlecenie specjalistycznego sprzętu. Oczywistym bowiem jest fakt, że nawet do budownictwa lądowego konieczne jest posiadanie specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu wzniesienie budowli na lądzie będzie możliwe, więc nikogo też nie powinien dziwić fakt, że przy budowaniu budowli wodnych, specjalistyczny sprzęt będzie tym bardziej potrzebny, szczególnie dlatego, że woda nie zapewnia nam stałego podłoża, jak to jest widoczne w przypadku budowli lądowych. Przykładowo do budowania zapory wodnej koniecznie trzeba będzie użyć trwalszego i zupełnie innego rodzaju betonu aniżeli w przypadku budowli lądowej, co jest rzeczą zrozumiałą, ponieważ materiały te ciągle będą narażone nie tylko na przebywanie w środowisku, mówiąc delikatnie, wilgotnym, ale jednocześnie będą one narażone na ciągły napór wody i dlatego też szybciej mogą się niszczyć. Właśnie dlatego też konieczne będzie użycie specjalistycznych materiałów, których użycie na lądzie nie byłoby rzeczą opłacalną. Rola jaką odgrywają różnego rodzaju budowle wodne jest naprawdę bardzo duża, szczególnie dla bezpieczeństwa wszytkich budowli lądowych, które absolutnie nie są przystosowane do tego, ażeby stać w wodzie, gdyż ulegają one wtedy bardzo szybkiemu zniszczeniu. Przykładowo budynek mieszkalny, który przez dwa, trzy tygodnie stoi w wodzie będzie musiał zostać rozebrany ze względu na tragiczny stan techniczny.