Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Budowa

21Praktycznie chyba każdy człowiek wie doskonale, czym jest budowa w sensie ogólnym jeżeli chodzi o rozumienie tegoż słowa, niemniej jednak nie każdy zna słownikową definicję tegoż słowa. Mówiąc ściślej budowa, wedle definicji oczywiście, jest to wykonywanie różnego rodzaju obiektów budowlanych, co dzieje się w określonym miejscu. Co więcej do terminu budowa można zaliczyć i takie określenia, jak nadbudowa, odbudowa oraz oczywiście rozbudowa, co jednak wydaje się być rzeczą dość oczywistą. Oczywiście jeżeli chodzi o budowę jakichkolwiek obiektów, to istnieją pewne normy prawne regulujące praktycznie wszystkie procesy budowlane. Specjalna ustawa z roku 1994 określa dokładnie wszystkie procesy budowlane odnośnie tego, w jaki sposób mają być one wykonane i tym podobnych rzeczy. Co więcej wspomniana ustawa reguluje nawet wszystkie czynności, które powinny zostać wykonane jeszcze na długo przed rozpoczęciem budowy. Określone tam są także i konkretne zasady realizacji wszystkich prac ogólnobudowlanych ( oraz prac poprzedzających budowę ), a także mówi nam co trzeba zrobić, kiedy budowa zostanie już w pełni zakończona i normuje wszystkie rodzaje działalności prowadzone w tym zakresie. Oczywiście dodatkowo istnieje bardzo wiele innych przepisów prawnych, które regulują wiele kwestii w tym także i na przykład obowiązki dotyczące uczestników budowy oraz rzecz jasna ich prawa, co dotyczy całego okresu budowlanego. Do najważniejszych tego rodzaju przepisów można zaliczyć między innymi po pierwsze przepisy techniczno – budowlane. Chodzi tutaj o warunki techniczne, które powinny być spełniane przez wszystkie obiekty budowlane. Co więcej przepisy te dotyczą także usytuowania obiektów budowlanych, a także i techniczne warunki ich użytkowania. Następnymi ważnymi przepisami są tak zwane przepisy ochrony przeciwpożarowej, Określają one działania, które powinny zapobiegać powstaniu pożaru, a jeżeli ten już wystąpi, to określają sposób postępowania kryzysowego. Co więcej dzięki tym przepisom łatwiej jest odnaleźć ewentualnych winnych powstania pożaru. Następnym ważnym zbiorem przepisów budowlanych ( i oczywiście nie tylko budowlanych ) jest BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. Dotyczy to tego, co mogą pracownicy, a czego nie powinni robić, a także dotyczą one wykonywania koniecznych zabezpieczeń i innych rzeczy, które będą miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo samej budowy. Istnieje także i bardzo wiele innych przepisów, opracowań techniczno – budowlanych, norm , decyzji administracyjnych, ekspertyz, aprobat budowlanych, które zawsze muszą być przestrzegane na placu budowy ( choć nie dotyczy to zawsze stricte samego placu budowy, a często jednostki zarządzającej budową ). Ścisłe przestrzeganie wszystkich przepisów budowlanych zawsze musi być rzeczą priorytetową, ponieważ w przypadku wystąpienia jakichś większych nieprawidłowości, budowla może nie zostać dopuszczona do użytku, a to się równa ogromnym stratom, nawet jeżeli po wykonaniu przeróbek obiekt w końcu zostanie udostępniony.