Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Architektura a inżynieria

7Tak naprawdę to nawet jeszcze w dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele cech wspólnych zarówno dla architektów jak i dla inżynierów lądowych, dlatego też ciężko jest jednoznacznie odróżnić jeden zawód od drugiego. Granica pomiędzy nimi jest wręcz niezauważalna, co jest jednak w dużej mierze spowodowane tym, że obydwa te zawody posiadają naprawdę bardzo wiele cech wspólnych, o czym zawsze należy pamiętać. Co więcej samo określenie architekt oraz inżynier do dzisiaj nawet w wielu krajach jest określeniem jednoznacznym, choć było to bardzo widoczne przed wiekami, a obecnie już jednak w większości odróżnia się te dwa typy zawodów. W wielu XVIII zaczęto używać specjalnego określenia jakim jest inżynier budownictwa i stosowano je głównie względem tych osób, które zajmowały się zarówno konstruowaniem jak i późniejszą budową takich obiektów jak na przykład porty, nabrzeża czyt też przykładowo latarnie morskie. Tego rodzaju nazewnictwo stosowano głównie po to, aby móc inżynierów budownictwa odróżnić od inżynierów wojskowych ( tym bardziej, że inżynier budownictwa z języka angielskiego to civil engineer, więc kluczowe staje się tutaj słowo „civil” ). W roku 1771 w Eddystone została wybudowana latarnia morska przez pierwszego tak zwanego samozwańczego inżyniera, którym był John Smeaton. Co więcej, ten samozwańczy inżynier w tym samym roku wraz ze swoimi znajomymi założył tak zwaną „Smeatonian Society od Civil Engineers”, która była niczym innym jak tylko specjalistyczną grupą, zrzeszającą inżynierów specjalistów z różnych dziedzin, którzy spotykali się ze sobą w sposób nieoficjalny na obiadach. Oczywiście w trakcie tych spotkań ( co zostało już nawet udowodnione ) dochodziło pomiędzy inżynierami do tego, że wymieniali się oni swoimi doświadczeniami i myślami technicznymi, co również mogło korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój budownictwa i szeroko rozumianej inżynierii lądowej ). Oczywiście w tamtych czasach inżynierowie budownictwa byli osobami cenionymi, gdyż rzecz jasna pod ich okiem powstawały rzeczy, które były później dobrem publicznym, a także i bardzo często mogły one bardzo ułatwiać i usprawniać życie zwykłym ludziom. Mowa tutaj na przykład o takich budowlach jak nowe mosty, zbiorniki wodne, zapory i tym podobne, które nie tylko mogły znacznie ułatwić życie i podnieść jego komfort, ale także byłby to budowle gwarantujące bezpieczeństwo przed niechcianą wodą. Oczywiście budownictwo w tamtych czasach nie ograniczało się jedynie do mostów i tym podobnych rzeczy, gdyż byłoby to rzeczą zupełnie irracjonalną, gdyż budowano także i bardzo wiele budynków i innych obiektów. Co więcej nawet niektóre z nich przetrwały do dzisiaj, choć najczęściej można spotkać jedynie różne zamki czy też budynki architektury sakralnej. W roku 1818 powstało pierwsze i w dodatku funkcjonujące do dzisiaj stowarzyszenie inżynierów, mające siedzibę w Londynie. Pierwszym prezesem tegoż stowarzyszenia był popularny inżynier Thomas Telford. Co więcej od roku 1828 stowarzyszenie zaczęło wydawać oficjalne potwierdzenia umiejętności inżynierskich.