Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Umowa na wykonanie remontu

33Dość oczywistą rzeczą dla większości osób wydaje się być to, że kiedy zatrudnia się konkretna ekipę remontową, to koniecznie trzeba będzie spisać z firmą remontową odpowiednią umowę, dzięki czemu będziemy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście teoretycznie rzecz biorąc, to nawet jeżeli umowa będzie słowna tow świetle prawa jest ona obowiązująca, niemniej jednak w takich przypadkach trudno jest cokolwiek komukolwiek udowodnić, a co na papierze to na papierze, dlatego też jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie,aby taka umowa została spisana jeszcze przed rozpoczęciem wszelkich prac remontowych czy też budowlanych. Oczywiście najlepiej jeżeli będzie to umowa notarialna, choć w istocie niewiele osób decyduje się na tego rodzaju rozwiązanie. Spisanie umowy na wykonanie określonych prac remontowych leży w naszym interesie, ponieważ w przypadku jeżeli firma nie wywiąże się z umowy, mamy podstawę do wniesienia odpowiednich roszczeń, dlatego też naprawdę jest to zabezpieczanie nas samych. Zresztą jak wiadomo firmy są naprawdę różne, jedne mniej drugie bardziej rzetelne. Warto jest jednak także zwrócić uwagę na to, co będzie się zawierać w samej umowie dotyczącej wykonania określonych prac remontowych. Przede wszystkim właśnie w umowie muszą się zawierać wszystkie czynności remontowe, które mają być przez firmę wykonane, a także i termin w jakim powinno to zostać zrobione, gdyż to również jest bardzo istotna kwestia. Dodatkowo dobrze jeżeli będzie się tam znajdować kwota jaką ekipa remontowa ma otrzymać za wykonanie swojego zadania i w przypadku jeżeli firma nie dotrzyma warunków umowy, można będzie tę cenę negocjować. Spisanie umowy naprawdę powinno być wykonywane za każdym razem i dokładnie powinna ona zawierać wszystkie czynności, które mają zostać wykonane w trakcie remontu, ponieważ jest to realne podstawa do ewentualnych reklamacji czy też innych roszczeń. Jest to zabezpieczenie dla nas, dlatego też nawet w przypadku jeżeli remont wykonuje firma znajomego, to umowa i tak powinna zostać spisana.

Mechanika konstrukcji

18Mechanika konstrukcji jest to bardzo ważna i skomplikowana nauka, bezpośrednio powiązana z budownictwem ( zresztą praktycznie rzecz ujmując jest ona z budownictwem nierozerwalnie połączona ). Mechanika skupiona jest głównie na tym, aby analizować oraz następnie w odpowiedni sposób projektować wszystkie konstrukcje, które będą następnie podlegały działaniom różnych sił, które niewątpliwie będą dążyły do zniszczenia wybudowanego obiektu ( chodzi tutaj między innymi o takie siły jak deszcze, wiatr, trzęsienia ziemi i tym podobne ), choć warto jest zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie i siły zewnętrzna, ale także i o siły wewnętrzne statyczne oraz rzecz jasna różne siły dynamiczne. Co więcej pod pojęciem samej siły ( która może się okazać w najgorszym przypadku także i siłą destrukcyjną ), rozumie się także i ciężar własny samej konstrukcji, czy też takie czynniki jak zmiany temperatury, które mają bezpośredni wpływ na rozszerzanie się materiałów pod wpływem ciepła. Właśnie dlatego też jeszcze zanim zacznie się jakakolwiek budowa, działanie wszystkich sił w określonych miejscach trzeba dokładnie obliczyć i przeanalizować i dopiero po tym fakcie można zacząć dobierać możliwie jak najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne dotyczące konkretnej budowli, w tym także i odpowiednie dobranie samych materiałów, z których obiekt zostanie wybudowany. Oczywiście wszystko musi być tak skomponowane, żeby w możliwie jak najlepszy sposób móc zapobiegać działaniu niepożądanych sił i aby ich ewentualne skutki były możliwie jak najmniejsze i oczywiście nieszkodliwe dla samej budowli. Co więcej mechanika konstrukcji ma za zadanie także to, aby zaprojektować budowlę w tern sposób, aby nie tylko opierała się ona możliwie jak najskuteczniej działającym na nią siłom, ale także musi jednocześnie charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością oraz oczywiście możliwie jak najwyższym poziomem bezpieczeństwa, co jest jednak rzeczą jak najbardziej logiczną, że bezpieczeństwo stawiane powinno być na miejscu numer jeden. Warto jest jednak także wiedzieć o tym, że dzięki temu, iż sama mechanika konstrukcji jest dziedziną naprawdę bardzo rozległą i trudną, wydzieliły się konkretne osobne dyscypliny mechaniki konstrukcji, z czego każda dyscyplina zajmuje się tylko jednym zagadnieniem, a ich ścisła współpraca pozwala na dokonanie wszystkich obliczeń i wykonanie naprawdę stabilnej, użytecznej i bezpiecznej konstrukcji budowlanej. Jednym z przykładów takiej właśnie dyscypliny, która wykształciła się stricte z mechaniki konstrukcji jest na przykład nauka o możliwości zapobiegania skutkom trzęsienia ziemi, co jest obecnie już nauką osobną, jednakże nierozerwalnie połączoną z samą mechaniką konstrukcji. Nie jest to oczywiście jedyna taka dziedzina, więc absolutną koniecznością w przypadku budowania ( szczególnie jeżeli chodzi o wysokie budynki i inne konstrukcje ) jest ścisła współpraca wszystkich dziedzin budownictwa, czy też mówić ściślej, inżynierii lądowej, która jest czymś w rodzaju matki wszystkich nauk budowlanych.

Kosztorys a rzeczywista cena nieruchomości

28Dość oczywistym wydaje się być fakt, że każdy kosztorys jest to dokument w pewnym sensie „przepowiadający” koszty, które inwestor będzie musiał włożyć w nowo budowaną inwestycję budowlaną, jednak jednocześnie kosztorysu nie można traktować jako pewne informacje, które niewątpliwie się sprawdzą, ponieważ może wyniknąć w trakcie budowy wiele rzeczy, które będą wymagały wyłożenia dodatkowych środków przez inwestora. Dlatego też można założyć, że zestawienie wszystkich kosztorysów jest tylko szacunkową ceną rzeczywistą całej nieruchomości, a nie są to dane, które nie mogą uleć zmianie. Aby móc wycenić całą nieruchomość, kosztorysanci stosują wiele różnych podejść, metod oraz technik szacowania nieruchomości. Każda metoda opiera się na innych założeniach i tak naprawdę jeżeli kosztorysy będą wykonywane za pomocą różnych technik, będą one mogły być zdecydowanie bardziej trafne. W tak zwanym podejściu kosztowym w momencie zastosowania różnych metod odtworzenia oraz zastąpienia można stosować wiele różnych technik. Są to między innymi takie techniki jak technika szczegółowa, technika scalonych elementów czy też technika wskaźnikowa. Co więcej w przypadku likwidacji jakiegoś obiektu budowlanego stosuje się najczęściej tylko i wyłącznie metodę szczegółową, która dość skutecznie potrafi „przewidzieć” koszty, które będzie trzeba ponieść przy likwidacji konkretnej nieruchomości. Istnieje jeden element tak zwanego „operatu”, który jest oparty na wcześniej wymienionych technikach, a także czasami oparty na mieszanym podejściu, to oczywiście kosztorys traktowany jako sposób na określenie całkowitej ceny kosztorysowej. Najczęściej jednak bywa tak, że przy wycenie konkretnej nieruchomości korzysta się z cenników, które są już gotowe. Co ważne cenniki takie charakteryzować mogą się różnym stopniem scalenia elementów, a także mogą charakteryzować się różnym zakresem. Co więcej w niektórych przypadkach przygotowuje się także kalkulacje, które są oparte o specjalistyczne katalogi. W trakcie przygotowywania kosztorysu całej nieruchomości warto jest oczywiście pamiętać o tym, że kosztorys naprawdę nie jest stuprocentowym dokumentem określającym wszystkie płatności, których trzeba będzie dokonać, a jest on tylko przewidywalnym określeniem kwoty, która będzie wydana na realizację całej inwestycji budowlanej, jednakże często rzeczywista kwota całej inwestycji jest znacznie wyższa aniżeli zakładane kosztorysy, choć zdarzają się także i przypadki, że jest to kwota nieznacznie mniejsza, co oczywiście będzie dla inwestora rzeczą jak najbardziej korzystną. W przypadku niewielkich inwestycji cały kosztorys tak naprawdę może zostać wypisany w przysłowiowym brudnopisie, ponieważ zakres kosztorysowania jest znacznie mniejszy aniżeli w przypadku większych inwestycji budowlanych, co jednak nie zmienia faktu, że tutaj również jest to tylko orientacyjna kwota, dlatego też naprawdę rzeczą niemożliwą jest to, żeby już na początku planowania inwestycji budowlanej wiedzieć ile cała inwestycja będzie kosztowała.

Plac budowy

25Plac budowy, czyli inaczej mówiąc także i terem budowy jest to miejsce, w którym jak sama nazwa wskazuje odbywa się budowa. Jest to najczęściej wydzielony i niejednokrotnie także ogrodzony teren na którym odbywają się wszystkie prace budowlane dotyczące określonego obiektu budowlanego ( może to być stricte budowa, różne prace remontowe czy też nawet i prace rozbiórkowe ). Na terenie budowy muszą koniecznie znajdować się zarówno wszystkie obiekty, które są obecnie budowane, jak i wszystkie elementy traktowane jako obiekty tymczasowe. Do takich obiektów można zaliczyć między innymi różne budynki socjalne oraz oczywiście i budynki administracyjne, tymczasowe drogi prowadzące stricte na teren budowy oraz do obiektów tymczasowych, składy materiałów, tory szynowe dla żurawia, jeżeli oczywiście jest to konieczne ( co w przypadku niskich budowli często bywa zbędne ), warsztaty i wiele innych rzeczy. Oczywiście jeżeli plac budowy nie jest duży, czyli jeżeli budowany jest jakiś niewielki obiekt budowlany ( na przykład dom jednorodzinny ), to sam plac budowy również nie będzie zajmował zbyt wiele miejsca, a także w tym momencie nie błędzie on zawierał takich składowych jak na przykład drogi tymczasowe, tory szynowe dla żurawia czy też na przykład budynki administracyjne, jednakże jeżeli budowany jest jakiś naprawdę duży obiekt, to wszystkie te składowe będą rzeczami niezbędnymi. Co więcej często także bardzo duże place budów dzieli się na określone sektory ( czy też mówiąc inaczej dzieli się go na określone strefy ), które są oddzielne dla wszystkich podwykonawców budowy ( co jest rozwiązaniem bardzo dobrym, ponieważ w ten prosty sposób można skutecznie uniknąć chaosu, a także zminimalizować możliwość powstawania kradzieży i tym podobnych rzeczy ). Aby plac budowy był możliwie jak najlepiej zagospodarowany, można sporządzić tak zwany plan zagospodarowania budowy, dzięki czemu sama organizacja budowy będzie znacznie lepsza ( chociażby dlatego, że każdy, szukając określonej osoby czy też określonej rzeczy, będzie mniej więcej wiedzieć, gdzie może jej szukać ). Ważne jest także i to, że absolutnie wszystkie osoby przebywające na placu budowy, niezależnie od tego czy zajmują się stricte budową czy też zajmują się sprawami pobocznymi, koniecznie muszą nosić na głowach specjalne kaski chroniące przed różnymi rzeczami, które mogą na nas spaść z góry. Jest to naprawdę bardzo proste zabezpieczenie ( chyba jest to podstawowy przepis bezpieczeństwa i higieny pracy ), a potrafi naprawdę skutecznie ochronić nasze zdrowie i także niejednokrotnie życie, ponieważ na budowie często spadają z góry różne elementy, co może okazać się rzeczą naprawdę niebezpieczną. Co więcej teren budowy najczęściej jest ogrodzony ( szczególnie w przypadku nowo powstających obiektów ), gdyż składowane materiały na placu budowy są bardzo dużą gratką dla złodziei i dlatego bardzo dobrze jest również, jeżeli budowy ( szczególnie w nocy ) strzeże wartownik, który jednak będzie osobą rzeczywiście nadającą się na to stanowisko.

Budownictwo lądowe

3Budownictwo lądowe, jak nawet sama nazwa wskazuje, jest to specjalistyczna dziedzina nauki, która zajmuje się głównie budowaniem różnego rodzaju obiektów na lądzie, choć oczywiście w skład budownictwa lądowego zalicza się także między innymi projektowanie czy też technologię wykonania określonych obiektów. Jest to rzecz niezmiernie ważna, gdyż obecnie buduje się coraz to więcej naprawdę bardzo wysokich budowli, więc samo projektowanie staje się już rzeczą naprawdę wysoko specjalistyczną i niełatwą. Ogólnie rzecz ujmując, to różnorodność budowli lądowych jest zdecydowanie większa aniżeli różnorodność budowli wodnych, jednakże oba te typy budowli muszą ze sobą ściśle „współpracować”. Chodzi tutaj głównie jednak o budowle wodne, takie jak na przykład różne kanały, zapory, śluzy, wały i wiele innych, które mają za bezpośrednie zadanie w odpowiedni sposób prowadzić i przede wszystkim regulować gospodarkę wodną tak, aby woda nie zagrażała żadnym budowlom znajdującym się na lądzie, gdyż w żadnym stopniu nie są one przystosowane do tego, ażeby mogły znajdować się chociaż przez jakiś czas w wodzie. Przede wszystkim materiały, których używa się do budownictwa lądowego są materiałami strictwe lądowymi, które niestety nie mają odpowiedniej odporności na wodę ( oczywiście chodzi tutaj o wody ziemne, takie jak rzeki, wody gruntowe i wiele innych rodzajów, a nie chodzi o wodę deszczową i tym podobne, gdyż tego nie da się wyeliminować z natury, co jest jednak dość logiczne ), co jest doskonale widoczne na przykładzie budowli wodnych, które muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie wody, czyli takich, które nie będą ulegały szybkiemu niszczeniu pod naporem i działaniem wody. Użycie materiałów, które by były odporne na wodę w budowlach lądowych byłoby bardzo nieopłacalne, szczególnie jeżeli w grę wchodzą jakieś większe inwestycje, gdyż ich użycie w naprawdę bardzo znaczny sposób mogłoby zwiększyć koszta. Oczywiście jeżeli chodzi o budowanie różnych obiektów na lądzie, to do tego celu konieczne jest posiadanie różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu. Sprzęty budowlane są naprawdę bardzo różne, z czego warto jest mieć świadomość, że większość z takich sprzętów posiada własną charakterystykę i jest ukierunkowana na wykonywanie określonych prac. Przykładowo przy budowie wieżowca mała betoniarka okaże się rzeczą zupełnie niepotrzebną, a w przypadku budowania domku jednorodzinnego, zupełnie zbędne będą urządzenia, dźwigi i inne rzeczy, które są przeznaczone do pracy przy budowaniu wysokich budynków. Właśnie dlatego też sztuka budownictwa wcale nie jest taka prosta jak to by się mogło wydawać i do tego naprawdę potrzebny jest nie tylko specjalistyczny sprzęt budowlany, ale także i posiadanie specjalistycznej wiedzy. Oczywiście w zależności od tego jaka budowla lądowa jest obecnie tworzona, trzeba będzie w pierwszej kolejności wykonać odpowiednie fundamenty pod nią, z czego warto jest wiedzieć, że w przypadku naprawdę wysokich budynków, fundamenty mogą sięgać nawet i kilkunastu pięter w dół, aby budynek mógł posiadać odpowiednią stabilność, co jest rzeczą najważniejszą dla bezpieczeństwa przebywania w takich budynkach.