Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Proces budowy

22Proces budowy jakiegokolwiek obiektu budowlanego naprawdę nie jest procesem krótkotrwałym, a już na pewno nie jest on procesem prostym i nieskomplikowanym. Dlatego też do realizacji jakiegokolwiek projektu budowlanego konieczne jest uprzednie wykonanie szczegółowych planów i tym podobnych rzeczy. Można bowiem dość dokładnie zauważyć, że sama budowa jest tak naprawdę tylko jednym z etapów całego procesu budowlanego, czy też mówiąc inaczej inwestycji budowlanej. Wiadomym faktem jest bowiem to, że aby w ogóle mogło dojść do najważniejszego etapu całej inwestycji budowlanej, czyli do budowy określonego obiektu, muszą wcześniej zostać spełnione wszelkie wymogi, które są oczywiście określone w odpowiedni sposób w Prawie Budowlanym. Jedną z najważniejszych rzeczy, która musi zostać dotrzymana, jest projekt. Musi być on stworzony w odpowiedni sposób, a sam inwestor decydujący się na jego wykonanie koniecznie musi uzyskać pozytywną decyzję administracyjną dotyczącą niczego innego jak tylko pozwolenia na budowę, co jest rzeczą absolutnie konieczną do tego, żeby prace budowlane w ogóle mogły się rozpocząć. W przypadku niektórych prostych obiektów budowlanych ( co również jest szczegółowo opisane w Prawie Budowlanym ) wystarczy tylko zgłoszenie chęci budowy ( choć to dotyczy tylko naprawdę bardzo prostych obiektów ). Pozwolenie na budowę jest decyzją ostateczną i bez jej uzyskania budowa jest niemożliwa ( oczywiście legalna budowa ). Samo Prawo Budowlane jest zbiorem różnych zapisów określających różne procesy i rzeczy budowlane. Jeżeli chodzi w tym momencie na przykład o samo pojęcie robót budowlanych, to do takowych zalicza się nie tylko samą budowę, ale także i takie prace jak na przykład montaż, przebudowa, rozbiórka czy też remont. Tak naprawdę dość nietrudno jest odróżnić budowę od pozostałych robót budowlanych, ponieważ za budowę uważa się wznoszenie zupełnie nowego obiektu w miejscu pustym, w którym nie stoi żaden inny obiekt, co zresztą jest dość logiczne. Natomiast często myli się remont z nadbudową, co czasami może niestety być rzeczą dość kłopotliwą, ponieważ najczęściej do zrobienia nadbudowy również potrzebne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń, natomiast jeżeli chodzi o sam remont, to w zdecydowanej większości przypadków żadne pozwolenia nie są konieczne, chyba, że będzie to gruntowny remont mogący mieć wpływ na całą konstrukcję nośną obiektu. W języku potocznym, stwierdzenie budowy tak naprawdę może odnosić się do absolutnie wszystkich czynności związanych z szeroko rozumianą budowlanką, które odbywają się w określonym miejscu. Często nawet budową określa się czynności, które budową nie są ( oczywiście w rozumieniu Prawa Budowlanego ). Dlatego też jak widać, pojęcie jakim jest budowa jest to tak naprawdę pojęcie względne i może odnosić się do całego wachlarza różnego rodzaju czynności ogólnobudowlanych. Co więcej często także sam termin budowa odnosi się do samego miejsca w którym odbywa się budowa konkretnego obiektu, które to miejsce fachowo nazywa się placem budowy.

Roboty budowlane

24Przez fakt, że cały proces budowlany jest naprawdę procesem bardzo długotrwałym w większości przypadków, oraz przez fakt, że jest on procesem dość skomplikowanym, określenie dokładnego początku robót budowlanych może być dla niektórych osób rzeczą dość kłopotliwą. Jednak tak naprawdę za początek robót budowlanych uważa się chwilę rozpoczęcia różnego rodzaju prac przygotowawczych. W tym samym momencie także najczęściej następuje przejęcie ( choć często zdarza się to nawet i wcześniej ) placu budowy czy też przejęcie obiektu w którym mają zostać rozpoczęte roboty budowlane pod dyspozycjami kierownika budowy, którym musi być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Same roboty budowlane są tak naprawdę procesem, który jest jednak naprawdę skomplikowany i złożony pod względem zarówno technicznym finansowym jak i oczywiście organizacyjnym. Prace budowlany odbywają się przy pomocy wykwalifikowanych robotników oraz oczywiście także i niejednokrotnie przy pomocy specjalistycznych maszyn, czym dowodzi kierownik budowy, czyli najważniejsza osoba decyzyjna na całej budowie i to właśnie na nim będzie spoczywała największa odpowiedzialność. Co więcej same roboty budowlane podlegają także wielu kontrolom ze strony bardzo różnych urzędów oraz instytucji. Mogą to być między innymi takie instytucje jak na przykład nadzór budowlany, inspekcja pracy, straż miejsca, organa nadzoru administracyjno – budowlanego, straż pożarna i wiele innych, które mogą przeprowadzać inspekcje w ramach własnych kompetencji. W przypadku kiedy prowadzone są jakiekolwiek roboty budowlane i to niezależenie od tego czy jest to budowa nowego obiektu czy też rozbiórka istniejącego już obiektu, kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić tak zwany dziennik budowy, względnie też adekwatnie dziennik rozbiórki. Ewentualnie ( zależy od rodzaju wykonywanych prac budowlanych ), kierownik budowy będzie prowadził dziennik montażu. W takich dziennikach, kierownik koniecznie musi dokumentować wszystkie zdarzenia odbywające się na budowie, a także musi on koniecznie dokumentować wszystkie prace i ich postęp, które na budowie mają miejsce, co jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ na tych dziennikach można następnie opierać się w przypadku źle prowadzonych pracach czy w tym podobnych przypadkach. Jak więc ogólnie dość dokładnie widać, prace budowlane są naprawdę bardzo rozległym terminem i w istocie mogą one dotyczyć praktycznie każdej czynności, która jest na budowie wykonywana. Co więcej warto jest także pamiętać o tym, że roboty budowlane mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez fachowców, którzy posiadają odpowiednie umiejętności praz uprawnienia, gdyż zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników może nieść za sobą naprawdę niekorzystne konsekwencje, a przede wszystkim takie zachowanie może okazać się wysoce nieodpowiedzialne i stwarzać bardzo duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla współpracowników takiej osoby, która nie posiada uprawnień i istnieje również w tym momencie duże prawdopodobieństwo, że wykonywane przez niego prace nie będą wykonane w stu procentach poprawnie, a to może już stwarzać ogólnobudowlane niebezpieczeństwo.

Typowe usterki i niedociągnięcia

34Jeżeli remont w naszym mieszkaniu czy też domu wykonywany jest przez profesjonalną firmę świadczącą właśnie tego typu usługi, to nie można tak naprawdę pozwolić sobie na to, że ekipa remontowa będzie robiła co chciała i jak chciała. Dlatego też koniecznością staje się osoba pilnująca robotników, która nie będzie się bała zwrócić im uwagę, że coś jest zrobione niedokładnie bądź po prostu źle. W zależności od tego, jakie pomieszczenie jest aktualnie remontowane i czym zajmują się fachowcy, trzeba zwracać uwagę na kilka najczęstszych usterek i niedociągnięć. Przykładowo jeżeli fachowcy malują pokój farbą, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest ona położona równomiernie i czy na ścianach nie ma żadnych smug. Oczywiście także w takim przypadku należy zwrócić uwagę, czy ściany pomalowane są równo oraz czy farba nigdzie nie odpada, co często się zdarza w przypadku nieumiejętnego malowania. Jeżeli natomiast na przykład fachowcy kładą na ścianach tapetę, trzeba spojrzeć czy jest położona równo oraz czy nie ma pod nią żadnych wypukłości. To, na co trzeba zwracać wagę przypilnowaniu ekipy remontowej będzie naprawdę w znacznej mierze zależało do tego, jakie pomieszczenie jest remontowane i jaka jest specyfika samego remontu. Ciężko bowiem w przypadku kładzenia paneli podłogowych zwracać uwagę na to, czy tapety na ścianach położone są równo, co wydaje się być zresztą rzecz oczywistą. Ważne jest oczywiście także to, żeby już po skończeniu remontu dokładnie przyjrzeć się całej pracy robotników, gdyż wtedy również można wypatrzyć wiele niedociągnięć, o ile takie oczywiście są, choć rzecz jasna wcale nie musi ich tam być. Pomimo jednak nawet największego zaufania do konkretnej ekipy remontowej i tak powinno się dokładnie sprawdzić jej pracę,chociażby dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi i remontowcy również mogli czegoś nie zauważyć czy też się w czymś pomylić, co nie będzie miało związku z jakimkolwiek lenistwem czy też brakiem profesjonalizmu, o czym zawsze należy pamiętać, gdyż inaczej trzeba będzie poprawiać błędy samemu.

Produkcja budowlana

14Dziedzina jaką jest inżynieria produkcji budowlanej, zwana także dość często wykonawczą, jest dziedziną, która głównie koncentruje się na tym, ażeby dokładnie zaplanować sam plac budowy oraz także rzecz jasna wszystkie inne konieczne uzgodnienia, które są bezpośrednio powiązane z budownictwem i które są bezpośrednio powiązane z wykonaniem zaprojektowanej konstrukcji, w co wliczyć koniecznie trzeba także i całą infrastrukturę, która będzie z konkretna budowlą sąsiadować. Tak naprawdę to osoby pracujące w charakterze inżyniera produkcji budowlanej, bardzo często pełnią także rolę związane z zagadnieniami biznesowymi, ponieważ bardzo często podpisują oni kontrakty z firmami będącymi wykonawcami bezpośrednimi projektów budowlanych, a także i niejednokrotnie podpisują oni kontrakty z podwykonawcami. Co więcej często osoby takie nadzorują także różnego rodzaju operacje logistyczne czy też monitorują takie rzeczy jak ceny materiałów budowlanych i inne. Co więcej bardzo wiele osób ( a praktycznie rzecz ujmując wszystkie, w mniejszym czy też większym stopniu ) pracujących jako inżynierowie produkcji budowlanej musi posiadać dość szeroką wiedzę, która jest związana z zarządzaniem różnego rodzaju projektami i często też takie osoby stają się kierownikami całego projektu ogólnobudowlanego. Jak więc doskonale widać, osoba pracująca jako inżynier produkcji budowlanej naprawdę musi charakteryzować się bardzo szeroką wiedzą nie tylko z dziedziny samego budownictwa, ale także z dziedziny zarządzania tego rodzaju projektami i to pod każdym kątem, co jest rzeczą charakteryzującą się naprawdę bardzo wysoką odpowiedzialnością. Mówiąc wprost, jeżeli coś będzie nie w porządku, na przykład jeżeli firmy wykonawcze nie będą się wywiązywały, czy też jeżeli materiały budowlane będą dostarczane z opóźnieniem, czy też jeżeli będą one nieodpowiednie, będzie za to odpowiadał nikt inny jak tylko inżynier produkcji budowlanej, więc odpowiedzialność jest w tym momencie naprawdę bardzo duża, a to może się także wiązać ze stosunkowo wysokim poziomem stresu, więc jeżeli konkretna osoba nie jest odporna na stres, to niestety jednak nie będzie się ona nadawała do wykonywania tego rodzaju pracy, a w takim przypadku najlepiej będzie jednak albo zmienić specjalizację inżynierską,. Bądź też w ogóle zmienić branże w której będzie się pracować. Jak wiadomo, stres potrafi w bardzo niekorzystny sposób wpływać na zdrowie, szczególnie jeżeli jeszcze jakaś osoba nie jest na niego uodporniona, więc naprawdę lepiej jest nie „pchać się” w taką pracę, ponieważ konsekwencje mogłyby okazać się zdecydowanie niekorzystne. Oczywiście praca w budownictwie naprawdę może przynosić wiele satysfakcji, pieniądze oraz prestiż, jednakże naprawdę do wykonywania prac budowlanych, niezależnie od tego, jaki rodzaj prac ogólnobudowlanych będziemy wykonywać, jednak naprawdę jeżeli nie posiada się do niej odpowiednich predyspozycji, to lepiej jest znaleźć sobie zupełnie inne zajęcie, które będzie mniej stresujące i mniej odpowiedzialne.

Koszta

26Koszty każdej budowy zawsze są wysokie, choć oczywiście ich dokładna wysokość będzie niewątpliwie zależała od bardzo wielu różnych czynników. Przede wszystkim wysokość kosztów budowy w znacznej mierze ( można nawet powiedzieć, że jest to główny determinant ) od wielkości całej inwestycji budowlanej. Wiadomym faktem jest bowiem to, że im większą inwestycję planujemy, tym większe koszta będziemy musieli ponieść, jednakże jest to rzeczą naprawdę oczywistą, ponieważ im większa inwestycja, tym więcej trzeba zużyć materiałów, dłużej będą pracowali robotnicy i wiele tym podobnych rzeczy. Aby móc obniżyć koszta budowy często niestety stosuje się materiały niższej jakości, choć jest to chyba najgorsze z możliwych rozwiązań, gdyż grozi ono powstaniem po jakimś czasie katastrofy budowlanej. Na szczęście w dzisiejszych czasach zwraca się na to już coraz to większą uwagę, więc w przypadku naprawdę dużych inwestycji inwestorzy boją się stosować materiały kiepskiej jakości, co mogłoby być przyczyną nałożenia na inwestora horrendalnej kary finansowej. W przypadku kiedy budowa jest niewielka, na przykład budowany jest dom jednorodzinny, to również można w znacznym stopniu zminimalizować koszty budowy. Przede wszystkim można przykładowo niektóre roboty budowlane wykonać własnoręcznie o ile oczywiście posiada się odpowiednie umiejętności, a także można samemu wybrać hurtownię, w której zakupimy wszystkie materiały ( choć w tym momencie i tak będą one droższe aniżeli w przypadku sprzedawania przez hurtownię materiałów do dużej inwestycji budowlanej ). Oczywiście w tym przypadku można także skorzystać z pomocy znajomych specjalistów ( o ile takich posiadamy ). Ogólnie rzecz ujmując, w przypadku niewielkich budów można wykonać szereg różnych czynności, które chociażby w pewnym stopniu pozwolą na obniżenie kosztów całej inwestycji. Czasami także zatrudnia się mniejszą ilość fachowców, jednakże w tym momencie trzeba się liczyć z tym, że budowa zostanie zakończona później, co również niejednokrotnie nie jest dobrym rozwiązaniem, choć rzecz jasna będzie to zależało od charaktery samej inwestycji budowlanej. W przypadku większych budów kosztów nie oblicza się w pamięci czy też na kartce ( co może być zrobione jeżeli prywatnie będziemy stawiali sobie dom ), a konieczne jest sporządzenie profesjonalnego kosztorysu. Oczywiście kosztorys musi zostać sporządzony przez taką osobę, względnie kilka osób, które po pierwsze naprawdę będą się znały na rzeczy, a po drugie będą uczciwe wobec inwestora ( ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy to kosztorysant umyślnie zawyża koszty całej inwestycji budowlanej, z czego później czerpie nielegalne korzyści majątkowe ). Jak więc doskonale widać, koszty inwestycji budowlanej będą zależały od bardzo wielu rzeczy, z czego na pierwszym miejscu trzeba postawić sam rozmiar inwestycji, a także i takie czynniki jak podwykonawcy, materiały i wiele tym podobnych czynników, które będą miały niewątpliwie znaczenie w przypadku obliczania kosztorysu jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.