Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Po studiach

11Na dzień dzisiejszy w zdecydowanej większości państw, szczególnie oczywiście w Europie, uzyskanie tytułu inżyniera budownictwa jest to dopiero początek prawdziwej kariery zawodowej w tyn zawodzie. Jeżeli osoba zdecyduje się na dalsze kształcenie w tymże właśnie kierunku, to będzie mogła ona pełnić tak zwane „samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”. Kiedy będzie się już posiadać podstawowy tytuł inżyniera budownictwa, oczywiście dobrze jest się wybrać na dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Studia zagwarantują nam dodatkowo tytuł magistra, a po ich zakończeniu, jeżeli chce się dalej iść tą ścieżką kariery, konieczne jest odbycie obowiązkowego stażu zawodowego, który w tej branży trwa trzy lata. W trakcie tych trzech lat, magister inżynier budownictwa nabywa konieczną praktykę oraz przede wszystkim wiedzę praktyczną, która często dość sporo może się różnić od wiedzy teoretycznej i swoją trzyletnią praktykę jest on zobowiązany zakończyć specjalistycznym egzaminem zawodowym przed specjalną komisją, która jest powoływana przez samorząd zawodowy. Zresztą tego rodzaju progres tak naprawdę nie powinien być dla nikogo nowością ( konieczne praktyki po studiach, kończące się egzaminem zawodowym ), gdyż można się z takim rozwiązaniem spotkać w przypadku coraz to większej ilości zawodów. Kiedy kandydat przejdzie cały proces szkolenia pomyślnie, wliczając to także rzecz jasna pozytywne zaliczenie egzaminu zawodowego, staje się ona automatycznie członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych, co można jednocześnie pojmować jako uzyskanie wszystkich koniecznych uprawnień i co jest także rzeczą konieczną co do tego, aby móc później legalnie pracować w tym zawodzie w Polsce, choć oczywiste jest to, że zdobycie uprawnień w jednym z krajów Unii Europejskiej, uprawnia taką osobę do pracy także i w innych krajach członkowskich, co jest rzeczą naprawdę bardzo korzystną. Dzięki temu, że kryteria, które musi spełniać kandydat do tego, aby być w pełnie wykwalifikowanym inżynierem budownictwa, są naprawdę trudne i w dodatku bardzo ścisłe, możemy się cieszyć „posiadaniem” naprawdę dobrych i wykształconych inżynierów budownictwa. Dzięki temu standard pracy inżynierskiej jest naprawdę wysoki, co zresztą może dawać ogółowi społeczeństwa naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa, co zresztą również jest rzeczą niezwykle ważną. Warto jest jednak pamiętać o tym, że nawet pomimo posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych, inżynierowie budownictwa wcale nie są zwolnieni od odpowiedzialności od prawa powszechnego. Jeżeli bowiem z winy inżyniera zostanie wykonany jakiś błąd konstrukcyjny i z tegoż powodu dojdzie do jakiejś katastrofy budowlanej, to w takim przypadku inżynier budownictwa może stracić nie tylko swojej uprawnienia, na które długo pracował, ale także w niektórych, skrajnych przypadkach, może on także trafić do więzienia, co jest uwarunkowane rożnymi przepisami prawa powszechnego, więc jak w przypadku wielu innych zawodów, jest to praca naprawdę bardzo odpowiedzialna i nie każdy będzie się nadawał do jej wykonywania.

Kosztorysy

27Kosztorys budowlany, jest to specjalistyczny dokument finansowy, którego przeznaczeniem jest określenie kosztów realizacji całej inwestycji budowlanej, więc jest to dokument naprawdę bardzo ważny, gdyż dotyczy finansów i tego, jak wiele pieniędzy będzie musiał wyłożyć inwestor, aby cały proces budowlany mógł dobiec końca. Forma kosztorysu budowlanego może być naprawdę różna, a także może charakteryzować się różnym zakresem i różny stopień szczegółowości wyszczególnionych w nim rzeczy. Warto jest więc wiedzieć, że osobne kosztorysy sporządzane są najczęściej przy każdym etapie inwestycji budowlanej, ponieważ na samym początku naprawdę nie da się przewidzieć przykładowo jakie materiały oraz ilu pracowników będzie potrzebnych do stworzenia budowli. Jest to więc rzecz dość logiczna, że kosztorys będzie obejmował tylko część zagadnień, które akurat będą aktualnie realizowane ( co w znacznym stopniu zwiększy trafność całego kosztorysu ). Kosztorysy budowlane zresztą dzielą się na kilka podstawowych rodzajów, dzięki czemu również są one bardziej trafne, ponieważ są sporządzane przez kosztorysantów biegłych w określonych dziedzinach. Rodzaje kosztorysów budowlanych to między innymi takie kosztorysy jak kosztorys inwestorski, ofertowy ( co jest bardzo ważne w przypadku zatrudniania firm będących podwykonawcami projektu budowlanego ), kosztorys obiektów ( dotyczy obiektów tymczasowych koniecznych do prac budowlanych ), kosztorys dodatkowy, kosztorys podwykonawczy raz tak zwany kosztorys nakładczy. Taki podział kosztorysów jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż każdy dotyczy określonej „strefy” całej inwestycji. Pozwala to na znaczne uproszczenie procesu budowlanego ( oczywiście w sensie planowania finansowego ). Kosztorysy można dzielić także według tak zwanego kryterium zakresu rzeczowego. Do takich właśnie kosztorysów należą kosztorys obiektów, inwestycji oraz kosztorys robót ( który odnosi się do zapłaty pracownikom za wykonywaną pracę ). Jeżeli chodzi natomiast o układ jaki powinien posiadać każdy kosztorys, to nie jest on jednoznacznie ustalony. Oczywiście są składowe, które muszą się pojawić absolutnie we wszystkich kosztorysach, jednakże wiele składowych jest opcjonalnych i nie muszą się one znajdować w określonych kosztorysach, więc jest to rzecz mówiąc szczerze dość „płynna”. Kosztorys musi oczywiście zostać sporządzony przez odpowiedniego kosztorysanta, jednakże i tutaj istnieje spora dowolność. Kosztorysantem może być na przykład sam architekt wykonujący projekt obiektu budowlanego, może być to także przykładowo inżynier budownictwa, który posiada specjalizację budownictwo, instalacje sanitarne czy też na przykład specjalizacje elektryczne. Co więcej warto jest także wiedzieć o tym, że kosztorysantem może być i wiele innych osób, które nie posiadają określonych specjalizacji budowlanych, ponieważ wykonywanie tego zawodu nie wymaga posiadania żadnych specjalnych uprawnień, więc pojęcie kosztorysanta również może być tak naprawdę pojęciem dość płynnym.

Architektura a inżynieria

7Tak naprawdę to nawet jeszcze w dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele cech wspólnych zarówno dla architektów jak i dla inżynierów lądowych, dlatego też ciężko jest jednoznacznie odróżnić jeden zawód od drugiego. Granica pomiędzy nimi jest wręcz niezauważalna, co jest jednak w dużej mierze spowodowane tym, że obydwa te zawody posiadają naprawdę bardzo wiele cech wspólnych, o czym zawsze należy pamiętać. Co więcej samo określenie architekt oraz inżynier do dzisiaj nawet w wielu krajach jest określeniem jednoznacznym, choć było to bardzo widoczne przed wiekami, a obecnie już jednak w większości odróżnia się te dwa typy zawodów. W wielu XVIII zaczęto używać specjalnego określenia jakim jest inżynier budownictwa i stosowano je głównie względem tych osób, które zajmowały się zarówno konstruowaniem jak i późniejszą budową takich obiektów jak na przykład porty, nabrzeża czyt też przykładowo latarnie morskie. Tego rodzaju nazewnictwo stosowano głównie po to, aby móc inżynierów budownictwa odróżnić od inżynierów wojskowych ( tym bardziej, że inżynier budownictwa z języka angielskiego to civil engineer, więc kluczowe staje się tutaj słowo „civil” ). W roku 1771 w Eddystone została wybudowana latarnia morska przez pierwszego tak zwanego samozwańczego inżyniera, którym był John Smeaton. Co więcej, ten samozwańczy inżynier w tym samym roku wraz ze swoimi znajomymi założył tak zwaną „Smeatonian Society od Civil Engineers”, która była niczym innym jak tylko specjalistyczną grupą, zrzeszającą inżynierów specjalistów z różnych dziedzin, którzy spotykali się ze sobą w sposób nieoficjalny na obiadach. Oczywiście w trakcie tych spotkań ( co zostało już nawet udowodnione ) dochodziło pomiędzy inżynierami do tego, że wymieniali się oni swoimi doświadczeniami i myślami technicznymi, co również mogło korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój budownictwa i szeroko rozumianej inżynierii lądowej ). Oczywiście w tamtych czasach inżynierowie budownictwa byli osobami cenionymi, gdyż rzecz jasna pod ich okiem powstawały rzeczy, które były później dobrem publicznym, a także i bardzo często mogły one bardzo ułatwiać i usprawniać życie zwykłym ludziom. Mowa tutaj na przykład o takich budowlach jak nowe mosty, zbiorniki wodne, zapory i tym podobne, które nie tylko mogły znacznie ułatwić życie i podnieść jego komfort, ale także byłby to budowle gwarantujące bezpieczeństwo przed niechcianą wodą. Oczywiście budownictwo w tamtych czasach nie ograniczało się jedynie do mostów i tym podobnych rzeczy, gdyż byłoby to rzeczą zupełnie irracjonalną, gdyż budowano także i bardzo wiele budynków i innych obiektów. Co więcej nawet niektóre z nich przetrwały do dzisiaj, choć najczęściej można spotkać jedynie różne zamki czy też budynki architektury sakralnej. W roku 1818 powstało pierwsze i w dodatku funkcjonujące do dzisiaj stowarzyszenie inżynierów, mające siedzibę w Londynie. Pierwszym prezesem tegoż stowarzyszenia był popularny inżynier Thomas Telford. Co więcej od roku 1828 stowarzyszenie zaczęło wydawać oficjalne potwierdzenia umiejętności inżynierskich.

Powiązania

5Dość logicznym faktem wydaje się być to, że żadna nauka nie może funkcjonować sama sobie, więc potrzebuje ona wsparcia innych nauk pobocznych, co zresztą jest również bardzo widoczne w przypadku inżynierii lądowej. Jest ona nauką stosowaną w dziedzinie budownictwa, czy też mówiąc ściślej, budownictwo jest to jedna z dziedzin wchodzących w skład całej inżynierii lądowej, jednakże żeby mogła one funkcjonować bez zarzutów, koniecznie musi także czerpać wiedzę z dziedzin pobocznych, takich jak na przykład inżynieria środowiskowa, geotechnika, inżynieria transportowa, mechanika konstrukcji, budownictwo wodne, inżynieria materiałowa, hydrologia, geodezja i wiele innych. Bez korzystania z wiedzy dostarczanej nam przez te właśnie poboczne nauki, sama inżynieria lądowa byłaby zupełnie bezużyteczna szczególnie w aspekcie bezpośredniego stawiania budowli. Przede wszystkim zanim inwestor zdecyduje się na wzniesienie budowli ( niezależnie nawet od jej wielkości, choć obecnie wznoszone budowle są coraz to większe i to nie tylko jeżeli chodzi o samą wysokość czy też kubaturę ), musi wiedzieć, gdzie można ją postawić. Do tego oczywiście konieczne będzie skorzystanie z pomocy geodetów, hydrologów i tym podobnych specjalistów, którzy określą, czy konkretna budowla może powstać w konkretnym miejscu. Oczywiście kiedy już będziemy mieli odpowiednie miejsce, konieczne będzie wykopanie fundamentów, przetransportowanie na plac budowy wiele specjalistycznego sprzętu, do czego oczywiście konieczne będzie inżynieria transportowa. Mówiąc pokrótce, inżynieria lądowa koniecznie musi korzystać z nauk pobocznych, gdyż inaczej będzie ona mogła być rozpatrywana tylko i wyłącznie w kategoriach teoretycznych. Co więcej warto jest także pamiętać, że sama inżynieria lądowa jak i już stricte budownictwo znajduje zastosowanie w absolutnie wszystkich dziedzinach życia człowieka. Można tutaj wymienić na przykład takie sektory jak sektor publiczny, w co wliczać będziemy rzecz jasna wszystko od niewielkich gmin aż po zakres całego kraju, natomiast jeżeli będzie chodzić o sektor prywatny, to zakres jest widoczny od indywidualnych właścicieli mieszkań czy też innych nieruchomości, aż po ogromne międzynarodowe konsorcja zajmujące się budowlanką. Jak więc doskonale widać, zależności inżynierii lądowej i od wielu innych nauk są bardzo ścisłe i wręcz nierozerwalne, co można określić stwierdzeniem że „kółeczko się zamyka”. Oczywiście mowa tutaj nie tylko o budowaniu wielkich budynków czy też osiedli, ale nawet i o prywatnych domkach jednorodzinnych, ponieważ tutaj również ktoś będzie musiał dowieźć materiały budowlane i tym podobne rzeczy. Zależności widoczne są w każdym momencie i w przypadku każdej budowy. Co więcej, jeżeli chodzi o aspekt zatrudnienia w trakcie budowy, to nie można powiedzieć, że dzięki budowie budynku tylko sami robotnicy budowlani mają pracę. Praca wtedy jest także przy wszystkich pobocznych zajęciach związanych z samym budownictwem, dzięki czemu zdecydowanie więcej osób aniżeli sami robotnicy będzie mogło otrzymać zatrudnienie, co jest naprawdę kolejnym pozytywnym efektem budowania coraz to nowych budowli i to niezależnie od tego czym konkretna budowla będzie miała być.

Budowanie w wodzie

17Dość logicznym jest fakt, ze utrzymanie prawidłowej gospodarki wodnej może zapewnić społeczeństwom bezpieczeństwo i szeroko rozumianą wygodę. Oczywiste jest bowiem to, że prawidłowa gospodarka wodna powinna być jak najbardziej skoncentrowana na tym, ażeby odpowiednio zbierać i zarządzać dostępnymi zasobami naturalnymi ( oczywiście chodzi tutaj bezpośrednio o wodę ), co dotyczy zarówno wody morskiej jak i rzecz jasna wody pitnej. Właśnie dlatego też bardzo wiele elementów zagospodarowania odpowiednio zasobów wodnych możemy znaleźć w wielu różnych naukach, jak na przykład w inżynierii środowiska, geologii, hydrologii czy też w innych i to właśnie odpowiednie zagospodarowanie zasobów wodnych również ma bezpośredni wpływ na budownictwo lądowe. Aby móc rzeczywiście dobrze gospodarować zasobami wodnymi, konieczne do tego jest rzecz jasna budownictwo wodne, czyli jest to budowanie różnego rodzaju obiektów, które nie tylko pozwolą na zbieranie wody ( jak na przykład śluzy, zapory wodne, zbiorniki retencyjne i inne tego rodzaju obiekty ), jednak rzecz jasna nie można jednocześnie zapominać o zasobach wody, które znajdują się pod powierzchnią ziemi i które również trzeba odpowiednio zagospodarować, aby nie stwarzały one żadnego zagrożenia dla budownictwa lądowego. Inżynierowie zajmujący się badaniem gospodarki wodnej, gównie mają za zadanie analizować i możliwie jak najskuteczniej przewidywać ilość wody, jaka może do określonego zbiornika wpłynąć, wypłynąć lub też jedynie przez niego przepłynąć. Jest to konieczne do tego, aby móc w odpowiedni sposób manipulować wodą, zarówno morską jak i tą, która jest dla nas bardzo ważna, czyli wodą pitną, a także koniecznością jest odpowiednie dbanie o jakość tej wody. Właśnie dlatego też powszechną praktyką jest już obecnie budowanie takich obiektów jak na przykład sieci wodociągowe, kanały, zapory, mosty, kanalizacja burzowa, wały przeciwpowodziowe i wiele innych. Co więcej inżynierowie planując budowanie takich właśnie obiektów muszą koniecznie brać pod uwagę takie istotne czynniki jak na przykład dynamikę płynów, hydrostatykę albo też ciśnienie hydrostatyczne, co również nie należy do rzeczy najprostszych. Oczywiście jest jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie dotyczące wszystkich obiektów budownictwa wodnego. Chodzi w tym momencie o to, że wszystkie te obiekty powinny być na bieżąco udrażniane, remontowane oraz usprawniane, gdyż w przeciwnych przypadku konsekwencje mogą okazać się tragiczne. Jeżeli bowiem wodą nie będzie miała swobodnego przepływu, szczególnie w momentach intensywnych opadów, nie będzie ona miała nigdzie ujścia, to jej siła niestety może zacząć niszczyć obiekty budownictwa wodnego, a to jak wiadomo na pewno dobrze się nie skończy. Przerwane wały przeciwpowodziowe i niedrożna kanalizacja burzowa są czynnikami niosącymi za sobą ogromne zniszczenia i tragedie, a poza tym zaniedbanie tego, żeby budowle wodne były zawsze sprawne może równać się ze sporym niebezpieczeństwem na obiekt rów naziemnych, szczególnie zaś tych, które pozostają w niedalekim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Przez wzgląd na to, że budownictwo lądowe nie jest przystosowane do przebywania w wodzie, zalany dom, po kilkunastu dniach nadaje się już tylko i wyłącznie do rozbiórki.